Zonder inzicht, geen uitzicht (Lezersbijdrage)

Om het geweld in de wereld het hoofd te bieden pleit Karen Armstrong, autoriteit van wereldfaam op het gebied van religies, voor diepgaande reflectie. Niet met als doel religies vrij te pleiten van gewelddadigheden, de geschiedenis is nu eenmaal niet ongedaan te maken, maar om oog te krijgen  voor het feit dat geweld niet in …

Advertenties

Comfort zone (Lezersbijdrage)

De angst die de aanslagen in Parijs hebben veroorzaakt houdt België momenteel in zijn greep. Alleszins begrijpelijk, maar het probleem is alleen dat die angst niet weg te nemen is met oorlogsverklaringen of het opschroeven van veiligheidsniveaus, omdat terreur niet alleen ons persoonlijk bedreigt, maar bovenal een bedreiging is voor onze totale leefomgeving. Onze comfort …

Vaticaan cruciaal voor hervorming VN (Lezersbijdrage)

In zijn recente encycliek over de ecologie, Laudato Si', noemt paus Franciscus de ecologische crisis het directe gevolg van het antropomorfe wereldbeeld van de moderne mens. Daarbij doelt hij op onze onze hebzuchtige omgang met de natuur, waar wij pretenderen boven te staan dankzij onze fabelachtige wetenschappelijke kennis. Daardoor wordt de natuur steeds meer ervaren …

Democratie in optima forma (Lezersbijdrage)

De inspraakavond over de opvang van vluchtelingen in Steenbergen was volgens organisator Sander Booij een staaltje 'democratie in optima forma'. Met die kwalificatie doet hij de waarheid geweld aan, ervan uitgaande dat in die hoogste samenlevingsvorm gezamenlijke problemen (zoals de opvang van vluchtelingen) in alle redelijkheid gezamenlijk worden opgelost. Die noodzakelijke redelijkheid was woensdagavond ver …

Vluchtelingenopvang, een kwestie van medemenselijkheid (Lezersbijdrage)

Vluchtelingen opvangen is primair níet 'een kwestie van beschaving', zoals premier Rutte stelt, maar een kwestie van medemenselijkheid. En dát is veel omvattender, want niet gebonden aan plaats en tijd. Voor het tonen van medemenselijkheid leent zich bij uitstek de 'bed, bad en brood' regeling. Daaruit spreekt immers het besef dat vluchtelingen geen vijanden zijn, …

Doorbraak VN-impasse, door opheffing Veiligheidsraad (Lezersbijdage)

De machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken, is niet het gevolg van onwil van de 193 VN-leden, maar van het dictatoriale vetorecht waar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over beschikken. Vandaar dat in de opheffing van de Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling naar de Algemene Vergadering van zijn …

CERD diskwalificeert zichzelf (Lezersbijdrage)

Met haar felle kritiek op de Nederlandse Zwarte Piet traditie diskwalificeert het internationale antiracisme-comité CERD in feite zichzelf, politiek gesproken. Het schenden van mensenrechten is nu eenmaal altijd het gevolg van beleid, dus van politiek. En daar staan Sinterklaas en Zwarte Piet ver boven, omdat zij simpelweg geen politici zijn die elkaar dagelijks te vuur …