Café Weltschmerz Interviews – 01-07-17 t/m 31-07-17 (video)

[2] “Zombies” in de politieke-, financiële- en rechtelijke macht; Arno Wellens en Sven Hulleman.

In een democratisch systeem kan een kleine belanghebbende minderheid wetten maken, die een grote meerderheid in de samenleving tot grote last is. De juridische werkelijkheid is vaak losgeweekt van de menselijke waarden die ons juist hoort te verbinden. De wet Algemene bepalingen, 1839 art.11 bepaalt; ‘De regter spreekt regt volgens de wet’. De wet stelt volgens Hulleman daarmee zichzelf hoger dan het recht. Je accepteert daarmee binnen wetgeving imperfectie in de weergave van de werkelijkheid. Het rechtsgevoel wordt dan met voeten betreden.

Voorbeeld; 18.733 autobezitters kregen een gevangenisstraf, omdat deze volgens de wetgever onverzekerd zijn, terwijl deze auto’s aantoonbaar niet meer op de openbare weg acteerden. In de papieren bureaucratie is wat misgegaan. Niettemin stelt een door de wetgever geaccordeerd computersysteem dat de eigenaren in overtreding zijn. De basis voor deze wet is de verkeersveiligheid terwijl deze geen seconde in het geding is geweest.

Arno Wellens en Sven Hulleman in een 2e aflevering over de banken, over het financiële systeem, over de rol van de overheid en meer specifiek over idiote wetgeving. Een gesprek over toenemende bestuurlijke en bureaucratische onzin met grote consequenties voor het dagelijkse leven .

naamloos

Over geweld tegen vrouwen; Esther van Fenema Shirin Musa.

Er is een verschil tussen de islamitische gemeenschap en het geloof.

Shirin Musa (geboren in Pakistan) is de oprichter, directeur en de drijvende kracht achter de Nederlandse vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom.

Shirin Musa’s persoonlijke ervaring en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om Femmes for Freedom op te richten. Deze organisatie richt zich op politiek lobbywerk en het juridisch en praktische ondersteuning van slachtoffers van huwelijkse gevangenschap en andere vormen van huwelijkse onvrijheid. In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Zo heeft haar campagne ‘amendement voor vrije en blije vrouwen’ er in 2012 toe geleid dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement Arib-Hilkens waarin ook het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht vallen. Daarnaast heeft Femmes for Freedom in 2013 onderzoek gedaan naar verborgen vrouwen en de aanbevelingen en aanvullingen van dit onderzoek zijn overgenomen door het College van B&W in Rotterdam, waar in 2017 als uitvloeisel hiervan het Rotterdamse ‘Family Justice Centre’ van start zal gaan. Ze sprak in het Israëlisch parlement (2013) en agendeerde bij de Commission on the Status of Women in New York huwelijkse gevangenschap. Femmes for Freedom voert ook proefprocessen en zet zich in tegen eerwraak, gedwongen achterlating, gedwongen isolement/ verborgen vrouwen, kindhuwelijken en polygamie. Met laagdrempelige acties, zoals het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden.

naamloos

The crime of the bystander; Hans Moll en Amos N. Guiora.

“The bystander who sees a person in distress, owes a legal duty to the victim to provide assistance”

 “We all know to do the right thing”

Help Café Weltschmerz and our future with a donation or adopt an episode: NL23 TRIO 0390 4379 13. (www.cafeweltschmerz.nl)

Amos N. Guiora is an Israeli-American professor of law at S. J. Quinney College of Law, University of Utah. He also served as a Lieutenant Colonel (ret.) in the Israeli Defense Forces (IDF).

To Hans Moll he tells the story of his parents, both Hungarian Jews and Holocaust survivors. Confronted with the question of how the Holocaust was able to take place, Guiora delved into the bystanders that watched their Jewish neighbours and colleagues be deported but who did not intervene. His research into the role of the bystander was processed into the book titled ‘The Crime of Complicity: The Bystander in the Holocaust’ (http://crimeofcomplicity.com).

With the personal story of his parents as a starting point, Guiora elaborates on his statement that there is a legal – not moral – obligation to help people in need. According to Guiora, this can be accomplished with legislation that qualifies the non-intervention of the bystander as a criminal offense. As a contemporary example of where this legislation would have been applicable, Guiora points to an incident in Florida where a group of teenagers mocked and laughed at a disabled man that had fallen into the water, eventually watching him drown (http://www.salon.com/2017/07/21/flori…).

naamloos

Politieke correctheid zit het debat in de weg; Teun Gautier en Wierd Duk.

Is er oorlog binnen de linkse en rechtse, en tussen de oude en nieuwe media en hoe gaan journalisten daar onderling mee om?

“Wat je in Duitsland ziet is, dat het meer nog dan in Nederland politiek correct is, maar dat het debat daardoor niet wordt verstoord. In Duitsland weten die Grünen heel goed waar ze het over hebben, terwijl in Nederland bij de linkse opiniemakers inhoudelijk niets voorstelt. “

Wat is er aan de hand met de linkse media dat kritische journalisten en online media het zo moeten ontgelden? Waarom fulmineren journalisten tegen elkaar en wordt het publiek met onwaarheden bekogeld? Waarom worden serieuze en inhoudelijk goed argumenterende journalisten door collega’s gedemoniseerd?

Een gesprek tussen media deskundige en uitgever Teun Gautier met Wierd Duk.

naamloos

Slechte leningen van je balans halen; Paul Buitink met Teunis Brosens.

Wat is securitisatie? Volgens Wikipedia is het een financiële techniek waarbij niet- of moeilijk verhandelbare activa worden samengevoegd tot verhandelbare effecten. De bank creëert niet alleen ruimte op haar balans, maar ontdoet zichzelf van slechte of risicovolle leningen. Securitisatie als instrument staat in de financiële wereld onder druk. In dit gesprek met ING econoom Teunis Brosens wordt het principe kritisch tegen het licht gehouden.

Teunis Brosens werkt sinds 2010 bij het ING Economisch Bureau. Hij volgt o.a. de Amerikaanse economie en richt zich daarnaast op de rol van banken en krediet in de economie. Voordat hij naar ING kwam heeft Teunis bij de afdeling Strategie van de Autoriteit Financiële Markten gewerkt. Teunis is zijn carrière begonnen als economisch beleidsadviseur bij De Nederlandse Bank. Hij is in 2001 afgestudeerd in zowel Economie als Filosofie bij de Universiteit van Tilburg.

naamloos

Huseyin Baybasin en het gesjoemel van het OM; Hans Moll en Hans van de Ven.

In de jaren ’90 begonnen en tot heden een slepende zaak die op ongewoon hoog niveau speelt en waarin de ook Joris Demmink betrokken is.

De veroordeling van Baybasin is gebaseerd op afgetapte gesprekken. Aanleiding voor dit gesprek tussen Hans van de Ven en Hans Moll is een onlangs verschenen rapport van 1700 pagina’s met daarin de aanbeveling van advocaat-generaal Diederik Aben aan de Hoge Raad om een voorzieningsverzoek van Baybasin ’s advocaat Adele van der Plas af te wijzen.

Van der Plas heeft sinds de veroordeling van Baybasin in 2002 geprobeerd aan te tonen dat de afgetapte gesprekken door politie en justitie werden vervalst. Volgens Van der Plas speelt er een politieke samenzwering tussen de top van justitie in Nederland en de autoriteiten in Turkije. Opmerkelijk ook is dat getapte gesprekken normaliter aanvullend bewijs is. In het geval van Baybasin is daar vanaf geweken.

In het herzieningsverzoek is een heel belangrijke rol weggelegd voor de oud-medewerker van de Militaire Inlichtingendienst, Hans van de Ven. Deze werd vier jaar geleden naar voren geschoven door de advocate van Baybasin als de man die kon aantonen dat Nederlandse tapkamers niet in orde zijn. Van de Ven beweerde dat hij er ooit persoonlijk in is geslaagd om in het afluistersysteem gesprekken te wissen en zelfs audiofragmenten toe te voegen. Op die manier zouden ook de politie en het OM opnamen hebben kunnen manipuleren, stelde de advocaat van Baybasin.

De advocaat-generaal is duidelijk over de uitlatingen van Van de Ven. “Zijn uitspraken over de mogelijkheid van manipulatie van gegevens die zijn opgeslagen door het tapkamersysteem zijn loos en missen een essentieel fundament: kennis van zaken.”

naamloos

‘Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend’; Teun Gautier en Bart Nijman.

In de serie over de nieuwe media een gesprek tussen uitgever en media entrepreneur Teun Gautier en adjunct hoofdredacteur van GeenStijl, Bart Nijman.

De provocerende “recht-voor-zijn-raap”-aanpak van GeenStijl bestond aanvankelijk uit het plaatsen van felle, opiniërende stukjes over actuele kwesties en personen en het bespotten van het amateurisme van andere websites. Daarna werden de onderwerpen algemener en gericht op nieuws, actualiteit en politiek. Het weblog had regelmatig primeurs, mede dankzij de actieve gemeenschap ‘reaguurders’. Vanwege dit serieuze, soms semi-journalistieke karakter onderscheidde GeenStijl zich van vele andere weblogs (die veelal slechts gericht waren op trivia en humor).
De stijl in de artikelen kenmerkt zich door sarcasme, directheid, openheid, felheid en het (bewust) afzien van politieke correctheid, journalistieke principes en nuance. Vanwege deze directheid wordt GeenStijl in verschillende (traditionele) media daarom ook wel “vertegenwoordiger van onderbuikgevoelens” of “shock-log” genoemd.

Verder is kenmerkend voor het weblog het gebruik van de volledige achternamen en herkenbare foto’s van verdachten in grote zaken, in plaats van de gebruikelijke anonieme versies met afkortingen en balkjes voor de ogen. Het doel van GeenStijl is volgens oprichter Dominique Weesie om in Nederland de genadeloze benadering van de Britse tabloids te introduceren: afrekenen, man en paard noemen en campagnes voeren. Na enkele incidenten waarbij reaguurders door justitie vervolgd werden voor bedreiging worden reacties van lezers die te ver gaan verwijderd.

naamloos

Hoe kunnen we omgaan met moslimterreur?; Hans van der Jagt en Umar Ryad.

Hoe kunnen we omgaan met moslimterreur? Een derde en laatste gesprek met professor Umar Ryad over het jihadistisch Salafisme in Nederland.

Het probleem is heel hardnekkig en kan je niet in een paar regels oplossen. Het verbieden van salafistische organisaties is wel mogelijk, maar je kan niet een wet ontwikkelen specifiek voor het salafisme omdat het gevaarlijk is. Je kan het wel verbieden wanneer personen en omstandigheden bewezen gevaarlijk zijn voor de rechtstaat. Hoe kan je orthodoxe moslims die binnen de wet hun geloof en gedachten verspreiden dat verbieden? Jongeren blijken echter massaal radicale uitspraken te doen; dat lijkt wel de toekomst van het Salafisme in Nederland. Is dit niet in toenemende mate een kloof in Nederland of zelfs de opmaat naar een burgeroorlog? Volgens Ryad is dat een klein percentage wat het beeld vertekend en de sfeer verpest. Maar hoe gaan we hier mee om….?

naamloos

Kunst als kunstkritiek; Geerten Waling, Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha.

‘KEEPING IT REAL ART CRITICS’ (KIRAC)

Zwakte is een taboe geworden in de kunst. Soms wil je laten zien hoe dom iemand is. Het is een reactie op de huidige cultuur.

Beeldend kunstenaar Stefan Ruitenbeek vormt samen met zijn partner, criticus en archeologe Kate Sinha de “Keeping It Real Art Critics”. Zij maken filmpjes met kunstkritiek en publiceren deze op hun Youtube kanaal.

In hun video’s reageren ze op datgene wat de kwaliteit van kunst omgeeft, beïnvloed en uiteindelijk bepaald.Wat zijn nu de drijfveren van Ruitenbeek en Sinha om hun kunstkritiek tot kunst te verheffen?

naamloos

De sofasessies en de protocollen; Bram Bakker en Marian Mudder.

Niet voldoende doorgevraagd, teveel protocollen, te weinig ambities en onvoldoende nieuwsgierig naar wie ik werkelijk ben. Ze hebben nergens doorheen kunnen prikken, waardoor er antwoorden kwamen die absoluut niet klopten.

Marian Mudder is actrice en schrijfster van het boek “De Sofasessies”. Bram Bakker is psychiater.

De Sofasessies van Marian Mudder is een openhartig, persoonlijk en humoristisch verslag van een zoektocht in therapieland. Marian Mudder schreef eerder onder andere Geluksblind en Opium, en is als actrice bekend van Baantjer.

Op haar achtentwintigste ging Marian Mudder voor het eerst in therapie voor haar angsten en depressies. Het was intensief: twee weken geblinddoekt op een sofa. Maar het hielp niet, ze kreeg er nieuwe problemen bij. Er volgde een lange zoektocht naar de juiste therapeut – regulier en alternatief, van nlp tot rebirthing –, workshops en zelfhulpboeken. Na veel psychologische omzwervingen kwam ze op het spoor van wat haar wél heeft geholpen.

naamloos

De oude media is hysterisch geworden; gesprek Esther van Fenema met Joost Niemoller.

“Er wordt niet met mij, maar over mij gesproken.”
“Er is sinds de verkiezing van Trump een enorme hysterie gekomen in de oude media, waarbij hysterische stukken worden geschreven, waarin schandalige onzin wordt beweerd. Het is een uitsluitingsmechanisme.”

Esther van Fenema in gesprek met Joost Niemoller. Niemoller wordt samen met collega Wierd Duk, door de oude media met smaad overgoten. Hij wordt als een racist en complotjournalist neergezet, terwijl Duk als ultrarechts wordt geframed. Maar zijn zij dat wel of durven zij zeer ernstige, urgente politieke zaken aan de orde te stellen die door de politiek en haar oude media vrienden niet als politiek correct worden gezien? Waar komt toch die, wellicht georchestreerde, felle smaadcampagne vandaan? Of opiniëren Niemoller en Duk onderwerpen, waar een grote meerderheid in Nederland het mee eens is?

Café Weltschmerz gelooft in pluriformiteit en is overtuigd van de integere stellingnames van beide journalisten en heeft ook grote zorgen over de continuïteit van de Nederlandse belangen die door de huidige politiek bijzonder slecht wordt beheerd.

naamloos

Amsterdam fraudeert circa 4 miljard euro; Arno Wellens en Leo Verhoef.

Drs. L.W.Verhoef (1947), Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten.

Leo Verhoef heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties.

Bijzonder was het om in 1987 als lid van de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank tegen een omvangrijke boekhoudfraude bij de Rabobank-organisatie aan te lopen. Deze ontdekking nam niemand hem in dank af. Ook niet de door Leo Verhoef gewaarschuwde De Nederlandsche Bank (waar Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, de accountant was). De Nederlandsche Bank was gepikeerd en deed – ondanks geheimhoudingsplicht – zijn beklag bij Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, en Van Dien+Co schopte Leo Verhoef er “dus” uit. .. (meer hierover) ..Toezichthouders die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Amsterdam spant de kroon; hier gaat het inmiddels om circa 4,0 miljard euro (periode 1998-2015). De slachtoffers zijn de belastingbetalers. Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam: daar betaalden de inwoners (ten minste) vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting; met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. In ieder geval waren de verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten overbodig.

In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg circa 1,2 miljard euro (periode 2007-2015), Den Haag verzweeg circa 640 miljoen euro (periode 2008-2015), Utrecht verzweeg ruim 540 miljoen euro (periode 2008-2015), Eindhoven verzweeg circa 380 miljoen euro (periode 2006-2015). “Griekse jaarrekeningen” bij Nederlandse gemeenten en provincies! Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: “Belastingbetalers, uw aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat er met uw belastinggeld gebeurt!”

naamloos

Over banken, over excessieve schulden en restschulden; Arno Wellens en Sven Hulleman.

Op de zelfmoord toptien staat volgens Sven Hulleman bankschulden bovenaan. Hulleman is de bijl aan de wortels van de bankensector, stelt Arno Wellens.

“Mannen zijn bang voor het verleden terwijl vrouwen bang zijn voor de toekomst. Banken doen er daarom goed aan meer vrouwen in dienst te nemen!” “We hebben een door schuld bepaald economisch systeem, omdat we o.a. de goudstandaard hebben losgelaten.” “Het door de banken securitiseren van schulden, buiten het zicht van toezichthouders is zowel misdadig als briljant.”

Sven Hulleman is een 35 jarige jurist, zwaardvechter en initiatiefnemer van de stichting Restschuld eerlijk delen. Hij helpt met zijn stichting mensen in hun strijd tegen de banken. Arno Wellens beschouwd Hulleman als de bijl aan de wortels van de bankensector. 

Tussen 2002 en 2005 is de aflossingsvrije hypotheek op de markt gekomen. De lokkende perspectieven blijken voor velen om diverse redenen niet uitgekomen. Door de crisis raakten mensen hun baan kwijt, gingen scheiden terwijl gelijkertijd de onroerend goed waarde kelderden. Op de zelfmoord toptien staat bankschuld bovenaan.

naamloos

Over nihilisme, islam en terroristisch geweld; Hans van der Jagt en Wim Berkelaar.

Nihilisme hoeft geen dood en verderf te zaaien, het kan zelfs het antwoord zijn op het Islamitisch geweld en jihadisme!

Wim Berkelaar is historicus en sinds 2005 verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Zijn islamitische aanslagplegers religieuze nihilisten? In een interview met het Israëlisch Weekblad sprak EU-commissaris Frans Timmermans over de eenzame aanslagpleger die thuis op internet zijn aanslag voorbereid. Deze aanslagpleger “voedt zich met gif van het internet en omarmt dan een nihilistische ideologie van waandenkbeelden”. Maar is deze islam-terreur waar Timmermans naar verwijst wel zo nihilistisch? 

Volgens historicus Wim Berkelaar niet. Volgens hem is het nihilisme is niet de oorzaak, maar juist de oplossing voor islamitisch geweld. De enige manier om terreur te bestrijden is de wortel uit te roeien. Religie als voedingsbodem voor religieus geweld moet worden uitgebannen. Dat begint met de beoefening van vrije godsdienstkritiek. Of zoals Karl Marx zei: elke maatschappijkritiek begint met godsdienstkritiek. Nederland gebaat bij méér nihilisme. Het is tijd voor een Nihilistische Revolutie!
Wim Berkelaar is historicus aan de Vrije Universiteit en geldt als kenner van het existentialisme en nihilisme. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en schrijft een boek over het Nederlands existentialisme.

naamloos

Salafisten accepteren geen democratie; Hans Moll en Maarten Zeegers.

Hans Moll in gesprek Maarten Zeegers over zijn onderzoek naar het “lichaam” van de Arabier.

Maarten Zeegers studeerde politicologie en is Arabist. Na zijn studie vertrok hij naar Syrië om het “lichaam” (acroniem voor cultuur) van de Arabier te bestuderen. Hij begon een studie islamitisch recht aan de universiteit van Damascus. Vervolgens is hij uitgebreid in Syrië rond gaan reizen en heeft alle minderheden daar gesproken. Tenslotte zat hij drie maanden in een islamitisch klooster totdat de revolutie daar uitbrak. Volgens Zeeger heeft niemand deze revolutie aan zien komen en werd deze aangestoken door wat er in Tunesië en Egypte gebeurde. Egypte en Syrië zijn zo aan elkaar verbonden dat wat in Egypte gebeurd wat later gebeurd in Syrië, zo stelt hij. Zeegers werd tijdens de revolutie opgepakt. Zijn vrouw Sarah heeft hem Syrië uit kunnen smokkelen en via Oostenrijk kwamen ze beide in 2013 in het Transvaal kwartier in Den Haag aan.

In deze buurt is driekwart van de inwoners moslim, en is hij zelf degene die moet zien te integreren.Al snel blijkt dat Zeegers niet welkom is in de gesloten gemeenschappen in de Haagsche wijk. Hij ziet maar één mogelijkheid: zichzelf voordoen als moslim. Zijn nieuwe identiteit opent een wereld waarin maar weinig Nederlanders thuis zijn. Van dichtbij ziet hij een rituele geseling, hij laat een duivel uitdrijven en trekt twee maanden op met een Syrië-ganger. Zijn stappen worden zelfs gevolgd door de aivd. Op het moment dat hij zich dreigt te verliezen in zijn dubbelleven, verandert zijn wijk in een oorlogsgebied.” Ik was een van hen” is de titel van een onthullend en onontbeerlijk verslag over wat er zich afspeelt in het ‘Nederlandse Molenbeek’.

naamloos

De inefficiënte logica van het Europarlement; Esther van Fenema en Chris Aalberts.

Niets is in Brussel wat het lijkt. Hoe inefficiënt en onlogisch werkt de EU?
Chris Aalberts is als journalist door de Post Online gecrowdfund om in Brussel, een jaar lang onderzoek te doen naar de werking van het Europees parlement. Aalberts vroeg een pasje aan en heeft gedurende een jaar, twee dagen in de week opgeschreven wat hij zag.

Zijn boek “Brusselse Logica” geeft antwoord op vijftig vragen over de Europese Unie. Wordt er in Brussel naar burgers geluisterd? Wat hebben Nederlandse politici in Brussel te zeggen? Kunnen eurosceptici de opmars van de EU (nog) tegenhouden? Wie controleert uiteindelijk wat er in Brussel gebeurt? Waarom hebben veel burgers zo weinig vertrouwen in de Europese Unie? En is dat terecht?

Aalberts ging een jaar lang wekelijks op onderzoek uit in Brussel en Straatsburg. Hij bezocht persconferenties, debatten, bijeenkomsten van regeringsleiders en speciale lobbydagen. Hij sprak ambtenaren, lobbyisten, Europarlementariërs en heel veel voorlichters. Steeds was zijn vraag: hoe werkt de EU nou echt?
De EU functioneert volgens Brusselse insiders heel logisch, maar volgens Aalberts is het wel opmerkelijk dat de burgers daar toch anders over denken. Hij maak in zijn boek de balans op en deelt zijn verwondering met de lezer. Want één ding is zeker: niets is in Brussel wat het lijkt.

naamloos

Enkele reis Afrika – Europa; Harry van Bommel en Peter Stuivenberg.

Volgens Peter Stuivenberg wordt er in Europa en door Brussel onvoldoende nagedacht hoe we met de toestroom van migranten/vluchtelingen om moeten gaan.

Oud SP-Tweedekamerlid en buitenlandspecialist Harry van Bommel interviewt onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg. Hij schreef het boek ‘Europa en migranten’ waarin hij beschrijft wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan migranten/vluchtelingen niet onder controle krijgt.

Zolang de EU top down het begrip migratie bepaald en aan de lidstaten de instroom dicteert, dit niet aan de lidstaten zelf overlaat, maakt het ook niet uit welk samengesteld kabinet we krijgen. Er komt dan geen oplossing in zicht voor dit enorme vraagstuk, stelt Stuivenberg. Zolang wij het Europese directief accorderen kunnen we hoog of laag springen maar zullen wij dit moeten uitvoeren, of anders net als de Britten uit de EU stappen. Stuivenberg zou eerst op dit dossier de EU buiten spel willen zien om daarna binnen een kabinet te werken aan oplossingen die daadwerkelijk namens het volk besloten worden.

naamloos

Ra-Ra wie trekken aan de touwtjes binnen GroenLinks?; Joost Niemöller met Peter Siebelt.

Het afbreken van de formatiebesprekingen door Groen Links kwam Jesse Klaver op zware kritiek te staan. Wie zijn er werkelijk de baas binnen Groen Links en trekken aan de touwtjes van fractievoorzitter Klaver? Joost Niemöller vroeg het aan Peter Siebelt.

Peter Siebelt is onderzoeksjournalist en publiceert over religieuze, links-radicalen en extremistische organisaties in Nederland. Siebelt schreef o.a.: Eco Nostra. Het netwerk achter Volkert van der Graaf; RaRa wie ben ik?; Mabel. ‘Koninklijk’ Bal Masqué; De 4e wereldoorlog. Het pad van Marx naar Allah; Vissers in troebel water. Schandalen van kerk en politiek; Sinistra. Politieke maffiosi op Haags, provinciaal en gemeentelijk niveau; Modus Operandi. De pro-Palestijnse beweging

Ra-Ra wie trekken aan de touwtjes van Jesse Klaver? De geschiedenis van een links activistische partij en de personen die het werkelijk voor het zeggen hebben.

naamloos

Migratie en de invloed op de arbeidsmarkt; Hans Moll en Jan van de Beek.

“Migratie is vaak selectief ten aanzien van menselijk kapitaal.”
De afkomst van de migranten is bepalend voor de toekomstige bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Dit is het 2e gesprek van Hans Moll met sociaal wetenschapper, wiskundige en antropoloog, Jan van de Beek over het migratie vraagstuk.

Welke aspecten moeten we onderzoeken om de gevolgen van massamigratie goed te kunnen beoordelen? Een van de belangrijkste bij migratie is het onderwijs. Hoe integreren we de kinderen van vaak laag geschoolde ouders in ons overbelaste onderwijssysteem en in het verlengde daarvan wat zijn de consequenties voor de toekomst van de arbeidsmarkt?

naamloos

Nederland grootste belastingparadijs ter wereld; Ruben Munsterman en Jesse Frederik.

“Er is in Nederland inmiddels 477 miljard Euro aan winst opgepot door Amerikaanse bedrijven.” Een obscure besluit uit 2005 maakte van Nederland het grootste belastingparadijs ter wereld.

Jesse Frederik is onderzoeksjournalist en graaft zich in ontwrichtende wetten en regels.Nederland kent duizenden kantoren deels gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam die uitsluitend werden opgericht om belasting te ontwijken en geen substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.
Het idee bestond dat het geld via Nederland doorstroomde……

Commanditaire vennootschappen door Amerikaanse bedrijven opgericht betalen 0,00 belasting. Dankzij een onverklaarbare ingreep door staatsecretaris Joop Wijn in 2005 bewegen zich vele honderden Amerikaanse bedrijven in het fiscaal luchtledige. Amerika stelt dat het geld niet belast hoeft te worden omdat het niet in Amerika gestald is. Terwijl Nederland stelt dat het om Amerikaanse bedrijven gaat die niet in Nederland belast kunnen worden. Een konijn/eend constructie; afhankelijk hoe je er naar kijkt zie je een konijn of een eend.

naamloos

De schuld van Nederlanders aan het slavernijverleden; Hans van der Jagt en Piet Emmer.

Hoe schuldig zijn Nederlanders aan het slavernijverleden? Bestaat er überhaupt zoiets als collectieve schuld voor koloniale geschiedenis? Of wordt het slavernijverleden veel te vaak gebruikt als excuus om het maatschappelijk falen te verbloemen?

In Café Weltschmerz geeft emeritus hoogleraar Piet Emmer zijn nuchtere analyse over de herdenking van het slavernijverleden, migratie, koloniale geschiedenis, racisme, schuld en boetedoen.

Piet Emmer was van 1991 tot 2009 als hoogleraar ‘Europese expansie en migratie’ verbonden aan de Universiteit van Leiden. Jarenlang gold hij als enige deskundige op het gebied van migratie en slavernij, met talloze wetenschappelijke publicaties. Zijn bekendste werk is het publieksboek ‘De Nederlandse slavenhandel 1500-1850’. Emmer is geroemd om zijn feitelijke en cijfermatige benadering van het slavernijgeschiedenis. Tegelijkertijd wordt hij verguistdomdat deze nuchtere kijk dwars ingaat tegen heersende ideeën over dit pijnlijke onderdeel van het Nederlandse koloniale verleden.

naamloos

Beïnvloeding gaat vaker dom dan intelligent; Edward Figee en Rinus van Schendelen.

“Beïnvloeding gaat vaker op een domme dan op een intelligente manier. Meestal weinig doordacht, maar met grote negatieve gevolgen.”

Rinus van Schendelen is professor politicologie en legde zich in zijn onderzoeken toe op Public Affairs management. In de media wordt hij steevast als de lobby professor opgevoerd.

Van Schendelen schreef het boek “Beïnvloeding in Nederland en Europa”. Edward Figee promoveerde zelf onlangs op het onderwerp Public Affairs bij decentrale overheden. Beide heren met verschillende opvattingen over lobbyen bespreken het boek van Van Schendelen.

Over het boek;
Van Schendelen laat aan de hand van talrijke praktische voorbeelden zien dat intelligent beïnvloeden positieve effecten heeft op de korte en lange termijn. Met een blik achter de schermen beschrijft Van Schendelen de praktijken, achtergronden en uitkomsten van politieke en maatschappelijke beïnvloeding in Nederland, in de EU in onderling. Beïnvloeding in Nederland en Europa geeft een goed beeld van de moeizame pogingen vanuit ons land om de EU te beïnvloeden, en ook omgekeerd, van de EU-beïnvloeding van ons land. Leuk of niet, waar over Nederlandse binnenlandse belangen wordt besloten moet ook Nederland niet afwachten maar meespelen. Zeker in Brussel, feitelijk onze nieuwe hoofdstad. Als rode draad stelt de auteur, adviseur van velerlei belangengroepen in ons land en in Europa, hierbij de vraag: ‘Doen wij het goed en kunnen wij beter?’ ‘Solo heeft geen overheid voldoende draagvlak en daadkracht voor intelligent beleid. Dit boek geeft relevante nieuwe inzichten voor eigentijds bestuur.’ – Wim Kuijken, Regeringscommissaris Deltaprogramma ‘AMBER Alert dankt haar toenemende Europese succes aan de methode-Rinus.’ – Frank Hoen, medeoprichter en president AMBER Alert Europe ‘Methodisch onderbouwde kritische analyse van Nederlandse belangenbehartiging in Europa.’ – Thomas Tindemans, voorzitter van Hill+Knowlton Strategies Brussel ‘Dit boek biedt mooie voorbeelden en inzichten voor een intelligentere wisselwerking tussen publieke en private belangen.’- Atzo Nicolaï, President DSM Nederland ‘Slimmere beleidsbeïnvloeding tussen Nederland en de Europese Unie is hard nodig. Voor wie de Brusselse beslissingsprocessen en de Nederlandse reacties erop effectiever wil beïnvloeden, is dit boek van grand old man Van Schendelen beslist een aanrader.’ – Ambassadeur Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie

naamloos

Zonder Hongarije was er geen modern Europa; Hans Moll en Laszlo Maracz.

Zonder de Hongaren was het moderne Europa niet tot stand gekomen, stelt Laszlo Maracz.

Onder leiding van Victor Orban lijkt Hongarije op ramkoers te liggen met de EU. De Hongaarse regering weigerde te voldoen aan het opgelegde quotum voor het opvangen van asielzoekers. De manier waarop de Hongaarse regering omgaat met de vluchtelingencrisis, zorgt ervoor dat Hongarije door de Europese media worden neergezet als racistisch en nationalistisch. Professor Laszlo Maracz, hoogleraar Oost-Europese studies met Hongaarse roots, ergert zich aan deze hardnekkige vooroordelen en het gebrek aan kennis over dit land. Maracz is de vaste Oostblok deskundige van Café Weltschmerz. Hij maakt samen met Hans Moll een serie die recht moet doen aan meer inzicht over de Hongaarse realiteit.

Tijdens het eerste gesprek maken Maracz en Hans Moll een reis door de unieke en complexe geschiedenis van het Hongaarse volk.

naamloos

100% geknokt, 100% gefaald; Esther van Fenema en Jan Roos.

‘Spijt is wat de geit scheit’

‘Er is maar één mijnheer van de MH17 goed geworden en dat is Frans Timmermans. Hij heeft zijn carrière in Brussel daaraan te danken en. Timmermans heeft voor de VN ronduit staan liegen. Hij is een verschrikkelijke opportunist’.

Jan Roos heeft de turbulentie overleefd. Cafe Weltschmerz vroeg zich af hoe het na de echec van zijn verwachtingsvolle politieke carrière met hem gaat. We kunnen gerust zijn. Evident dat het resultaat niet was wat hij er zelf van had verwacht en dat doet pijn. Hij heeft negen maanden voor 100% gevochten voor een ideaal en heeft daarbij voor 100% gefaald; daarover spijt hebben zou laf zijn, stelt hij.

Een gesprek over: het opblazen van PowNed, de wandelgangen van Den Haag, Frans Timmermans en de MH17, de Turkenrel, het corrupte Oekraïne, de portemonnee van Dominique Weesie, links en rechts en over Kan Roos en zijn nieuwe uitdagingen

naamloos

Bron : Cafe Weltschmerz

Advertenties

One Reply to “Café Weltschmerz Interviews – 01-07-17 t/m 31-07-17 (video)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s