De Nieuwe Wereld, deel 1 | Een nieuwe kijk op wereld en leven | Maarten Zweers (video)

Valt de wereld te vatten in een formule? En waar sta ik in de veranderende wereld?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Eeuwige kosmische wetten en een voortstuwende orde in wereld en leven.

Wat vroeger inwijding heette, draaide om openbaring van eeuwige kosmische wetten en zicht krijgen op het verloop van de eigen cultuur tussen verleden en toekomst. Slechts enkelingen waren de ingewijden, die in de grote culturen autocratisch aan de naïeve massa’s leiding gaven. Zo was het vòòr de Europese cultuur.

Nu aan het einde van de Europese cultuur is de mens fundamenteel veranderd. Een nieuwe orde treedt in. Gedurende drie millennia is er aan die wisseling van de oude naar de nieuwe orde ‘gewerkt’ en het resultaat kristalliseert nu in enkele decennia ‘overrompelend’ uit. En dankzij de confrontaties tussen voor- en achterhoedes zijn de laatsten aan een inhaalslag begonnen. Die is nodig, want we komen met z’n allen in een hiërarchieloze mondiale samenleving van individueel opererende mensen. De laatste autocratieën worden gesloopt en we belanden in het tegendeel van de oude orde.

Het individu moet ‘volwassen’ worden. Iedere mens wordt persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor zijn keuzes en voor de oplossing van zijn problemen. Iedereen moet op eigen wijze in harmonie met al wat leeft zijn weg leren vinden in de razendsnel zich veranderende wereld.

Heel veel traditioneel denken op bijna alle levensterreinen moet worden verlaten. We moeten ons een veel groter gezichtsveld over wereld en leven vormen, dan we gewend zijn.

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.

Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

Bron : Studium Generale Delft

Advertenties

One Reply to “De Nieuwe Wereld, deel 1 | Een nieuwe kijk op wereld en leven | Maarten Zweers (video)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s