Kan DNA teleporteren?

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier beweert bewijs te hebben dat DNA elektromagnetische afdrukken van zichzelf in afgelegen vloeistoffen kan plaatsen.

Enzymen zouden deze afdrukken aanzien voor echt DNA en ze kopiëren. Welbeschouwd concludeert hij dat DNA aan kwantumteleportatie doet.

De claim van de gerespecteerde onderzoeker is zeer controversieel. Maar kan hij gelijk hebben? De exacte details van Montagniers studie zijn nog onbekend. Het experiment dat de onderzoeker uitvoerde, verduidelijkt de claim deels.

Experiment

De onderzoeker zette twee reageerbuisjes naast elkaar. De buisjes hadden geen fysiek contact en werden aan een elektromagnetisch veld van zeven Hertz blootgesteld. Om te voorkomen dat het magnetisch veld van de aarde het elektromagnetisch veld zou verstoren, werd gezorgd dat dit geen invloed had op het experiment. Eén reageerbuis bevatte een fragment DNA en de tweede reageerbuis bevatte puur water.

Enzym

Na zestien tot achttien uur werden beide reageerbuizen aan een onderzoek onderworpen. Er werd gezocht naar DNA met behulp van enzymen die DNA kopiëren. De enzymen wezen erop dat in beide reageerbuisjes DNA zat. Verrassend, want in het ene buisje had enkel water moeten zitten. Daar moet wel even een kanttekening bij geplaatst worden: het DNA dook alleen in beide reageerbuisjes op als het originele DNA meerdere keren verdund was.

Structuur

Het onderzoeksteam van Montagnier vermoedt dat DNA elektromagnetische golven uitzendt die de structuur van het DNA in het water afdrukken. Deze afdruk heeft de vorm van origineel DNA en is blijkbaar zo overtuigend dat enzymen het klakkeloos voor echt DNA aanzien en gaan kopiëren.

Gemengde reacties

Wetenschappers die niet bij het onderzoek betrokken waren, zijn lang niet allemaal overtuigd. Want hoe kan water de afdruk zolang vasthouden? Anderen vermoeden dat Montagnier wel degelijk iets belangrijks op het spoor is en kunnen niet wachten om het experiment te herhalen.

Montagnier heeft laten weten alle details van de studie pas vrij te geven als zijn paper gepubliceerd wordt. Dan moet ook blijken of de Nobelprijswinnaar zijn collega’s kan overtuigen. “Als de resultaten kloppen dan zijn dit de belangrijkste experimenten die de afgelopen negentig jaar zijn uitgevoerd,” concludeert onderzoeker Jeff Reimers. En dan kan het experiment de hele moderne scheikunde op zijn kop zetten.

Bron: Scientias.nl

Is er leven vóór het leven?

Dr. Helen Wambach was eerst sceptisch over reïncarnatie en begon zelfs een studie om het begrip te ontkrachten.

De resultaten van haar onderzoek verbaasden haar echter en dwongen haar te concluderen dat reïncarnatie bestaat.

Dr. Ian Stevenson is een Professor psychologie en heeft honderden geverifieerde reïncarnaties gedocumenteerd. Hij heeft geconcludeerd dat vele fysieke en psychologische anomalieën kunnen worden teruggeleid naar voorgaande levens.

Voorbeelden en omschrijvingen van zijn belangrijke werk kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in India. Shanti Devi herinnerde zich plots haar vorige leven in een naburig dorp. Tot ieders verbazing waren haar voormalige echtgenoot en familie nog in leven en werd ze uiteindelijk met hen herenigd.

Haar omschrijvingen klopten tot in detail en zijn uitgebreid gedocumenteerd.

Ook zijn er verslagen uit de Westerse wereld. Neem bijvoorbeeld een jongetje wat zich plots zijn vorige leven als piloot herinnert ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Zijn vader begint zich zorgen te maken over zijn geestelijke gezondheid en besluit de beweringen van zijn zoon te onderzoeken. Hij vindt uiteindelijk de piloot en wordt zich gewaar van de omstandigheden rond zijn ontijdige dood, precies zoals zijn zoon omschreef.

Vervolgens is er de case van een korpschef uit Indianapolis die onwillig een hypnotische regressie ondergaat om vorige levens te herinneren. Hij is ontsteld door wat hij ziet en is vastbesloten zijn verleden als artiest uit te pluizen.

Zijn uitzonderlijk goed gedocumenteerde onderzoek laat geen twijfel dat reïncarnatie echt is.

En wat zeggen de verschillende religies over het onderwerp? Waarom stapte de Christelijke kerk uiteindelijk van dit geloof af?

Een groep die de studie naar reïncarnatie misschien wel het beste heeft geperfectioneerd zijn de Tibetaanse Boeddhisten. Boeddha zocht naar een manier om te ontsnappen aan de misère in zijn leven. Zijn methoden ontwikkelden een systematische ontwaking van ons ware bewustzijn en worden al eeuwen succesvol gehanteerd.

Door middel van geavanceerde meditatietechnieken is het mysterie van wedergeboorte ontrafeld en kunnen lessen worden verkregen om meer vat te krijgen op dit fenomeen.

Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Een obesitaspatiënt werd onder hypnose gebracht om te achterhalen wat de oorzaak was van zijn probleem. De therapeut nam de patiënt mee naar het moment dat hij enkel ‘licht’ was.

Deze referentie nam de patiënt gelijk mee naar een moment tussen incarnaties, alleen speelde het vorige leven zich niet af in het verleden. Het transcript is woord voor woord opgetekend en beschrijft een leven in de toekomst. Tijd is immers een illusie.

Lees de gedetailleerde verslagen op Viewzone.com

De Tijd van Wonderen breekt aan

Men is lange tijd verspreid geweest over het hele universum, maar nu hier gekomen om te assisteren bij de geboorte van een nieuw tijdperk en een nieuwe realiteit.

Door de incarnaties op Aarde is een gevoel van afscheiding ontstaan, waardoor de macht in handen is gekomen van zij die overheersen. Die tijd is voorbij.

Het is tijd om weer meester te worden over het eigen lichaam om vervolgens weer één te worden met de vele delen van onszelf, zodat zich een harmonieus lichaam van licht vormt. Op deze wijze wordt de verbinding met het mentale lichaam in ere hersteld.

Tijdelijke tevredenheid

Herstel de emotionele balans zodat je gecentreerd bent. Kijk niet langer buiten jezelf voor liefde, succes en waarheid. Je hebt alles in jezelf wat nodig is voor spiritueel bewustzijn, vreugde, overvloed en zelfs Ascentie. Het bevindt zich niet ‘daarbuiten’, maar in jezelf.

Door het ego lichaam zijn veel mensen dol geworden op de sensaties van macht en bezit. Je kwam als medeschepper om te bouwen, te perfectionaliseren en te genieten van het materiële rijk op de prachtige planeet Aarde.

Maar op een bepaald moment ging men zo op in bezit en afscheiding dat de materiële wereld werd gebruikt om liefde en succes te meten: als je machtig en invloedrijk genoeg was, was je waardig genoeg om lief te hebben of om gerespecteerd te worden.

Door alle energie te richten op manifestaties buiten jezelf creëer je enkel tijdelijke tevredenheid, maar ook constante frustratie en ontrevredenheid. Wat gebeurt er als al je macht en rijkdom van je af wordt genomen? Wat gebeurt er als je bezittingen worden weggenomen? Waar identificeer je je dan mee?

De innerlijke wereld

Het is net alsof je je identificeert met alles wat je verliest. Dit is waarom zovelen de zin in het leven verliezen, omdat alles wat ze lief hadden en waardeerden van ze was afgenomen, tezamen met het gevoel om geliefd en gerespecteerd te zijn.

Het is zaak om je te richten op de innerlijke wereld. De ziel, het fysieke lichaam en vooral je verstand hebben hun eigen ritmische cycli en agenda’s. Je ziel is gericht op verlichting. Je verstand is gericht op het vergaren en vasthouden van informatie. Het fysieke lichaam is gericht op ervaren via de zintuigen. De mensheid ervaart continu cycli van groei, stagnatie en verval, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe cyclus van groei en expansie.

De meester keert naar binnen en streeft naar welzijn, waar de slapende zielen buiten zichzelf zoeken naar stimuli door middel van plezier, fysieke sensaties en materiële bezittingen. Liefde als een externe focus, buiten jezelf, brengt altijd een gevoel van kwetsbaarheid met zich mee, waarbij je constant bevestiging nodig hebt van iemand of iets. Liefde als innerlijke focus wat naar buiten geprojecteerd wordt brengt zekerheid en acceptatie, een constant streven om meer van deze kracht te voelen in eenheid en harmonie met alles.

Grenzen overschrijden

Liefde is de essentie van alle creatie. Deze kracht bevindt zich in de Adamantine deeltjes van het licht. Het is een substantie met de oneindige wens om meer van zichzelf te ervaren. Het is je geboorterecht om je unieke eigen expressie uit te dragen door de liefdevolle cocreatie in harmonie met de blauwdruk.

Hoe liefdevol zijn je eigen creaties? Door je te identificeren met je lichaam oordeel je constant door te focussen op imperfecties en vergelijking met anderen. Dit maakt dat je steeds gefrustreerd bent door een misère die zelf gecreëerd is. Wat voor wereld heb je gecreëerd door je gedachtepatronen? Wat voor voorbeeld ben je voor je partner, je kinderen, je geliefden? Ben je je ervan bewust de de gift van leven van onschatbare waarde is?

Het is tijd om de grenzen van discriminatie en limitatie te breken en te overstijgen. Het is tijd om de barrières tussen groepen mensen te laten verdwijnen zodat de mentale en emotionele lichamen geheeld kunnen worden. Het pad van Ascentie is een eenzaam proces en is speciaal voor jou als individu ontwikkeld. Maar elke stap voorwaarts helpt tevens de mensheid als geheel.

De kracht van gedachten en intenties

Hoe meer Adamantine deeltjes je integreert, hoe meer je een staat van gelukzaligheid bereikt. Je kunt deze staat bereiken door te mediteren, maar het is de kunst om deze staat vast te houden in je dagelijks leven. Dit heet ook wel ‘in de wereld, maar niet van de wereld’.

De Wet van de Cirkel verzekert dat de vibrationele patronen die je uitzendt tot je terugkeren samen met een extra hoeveelheid gelijkaardige energie (of vibraties van dezelfde frequentie). Je bent het centrum van de vortex die bestaat uit een cirkelvormig vibrationeel patroon die je in de wereld van materie projecteert.

Je gedachten, acties en intenties stralen voor je uit in een oneindigheidslus van energie die zich verbindt met gelijkaardige energie. Die energie versterkt en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg en keert naar je terug, wat je kijk op de wereld versterkt.

Je lichaam absorbeert een deel van die energie, waardoor je pijn en lijden of vreugde en zegening creëert, afhangend van de frequenties. De rest van de energie vloeit verder achter je, wat de oneindigheidslus compleet maakt. Je kunt dus letterlijk je persoonlijke gevangenis van negatieve energie creëren, maar ook je eigen voertuig van licht met een verruimend bewustzijn.

Tijd van wonderen

We bevinden ons in een zeer uniek proces. Iedereen kan iets bijdragen aan de blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. Iedereen heeft de buitengewone gift gekregen om deel te nemen aan de creatie van onze eigen bestemming. Alleen je verstand en lichaam kunnen sterven, je ziel is onsterfelijk.

Stap naar voren en laat je horen. Begin waar je nu bent, op je hoogste niveau van begrip, terwijl je naar de wereld kijkt vanuit compassie en waarbij je gedachten niet vertroebeld zijn door schuld, angst of oordelen. Dan ontstaat een wereld gevuld met liefde, vreugde en overvloed. En dat is de weg naar huis.

Er wordt momenteel een collectief bewustzijn gecreëerd wat gradueel de oude drie- en vierdimensionale collectieve gedachtepatronen verandert, waardoor mensen makkelijker hun diepste angsten kunnen uitwerken, hun gevoel van schaamte, schuld en minderwaardigheidscomplex. Terwijl je je verbindt met gelijkgestemden ontstaat een synergie die exponentieel groeit en het collectieve bewustzijn stimuleert.

De reis is lang en moeilijk geweest, maar de tijd van pijn en lijden behoort steeds meer tot het verleden. De tijd van wonderen breekt aan. Elke dag worden beperkende energieën opgelost tussen bijvoorbeeld de mensheid en de buitenaardsen en ook verdwijnt steeds meer negativiteit uit de ether.

Bron: Ronnastar.com

Amerikanen en Europeanen klaar voor Buitenaards Contact

Mensen staan veel meer open voor buitenaards leven dan onze paternalistische regeringen ons willen doen geloven.

Psycholoog Dr. Albert Harrison stelt dat mensen zo gewend zijn geraakt aan het idee van buitenaards leven dat ze niet zouden schrikken wanneer bewijs voor hun neus zou opduiken.

Publiek is er klaar voor

Hij voegt toe dat de zaken er sinds 1961 heel anders voor staan, toen het Amerikaanse Congres waarschuwde dat bewijs voor buitenaards leven tot grootschalige paniek zou leiden.

“Onze beschaving bevindt zich nu op een punt waarbij de gedachte dat andere intelligente wezens naar de Aarde kunnen reizen niet langer vergezocht of angstaanjagend is,” aldus Dr. Harrison in een speciale editie van het magazine Philosophical Transactions of the Royal Society wat speciaal in het teken staat van buitenaardsen.

Gelovigen niet bang voor buitenaardsen

Peilingen laten vandaag de dag zien dat tenminste de helft van alle Amerikanen en Europeanen gelooft in buitenaardsen, waarbij een ‘substantieel deel’ overtuigd is dat buitenaardse schepen de Aarde reeds bezocht hebben.

Een tweede studie in hetzelfde tijdschrift behelst de relatie tussen buitenaards leven en religies. Ted Peters, theoloog van het Pacific Lutheran Theological Seminary in Berkeley, Californië, onderzocht mensen met verschillende religieuze achtergronden uit verschillende landen.

Hij kwam tot de conclusie dat de overgrote meerderheid van de gelovigen, ongeacht godsdienst, geen gevaar ziet in potentieel contact met intelligente buren van andere werelden.

Actieplan voor contact

Wetenschappers stellen tevens voor dat regeringen een actieplan moeten gaan opstellen voor het contact met buitenaardsen.

Ze beargumenteren dat een tak van de Verenigde Naties verantwoordelijkheid moet krijgen voor ‘supra-Aardse zaken’.

Professor John Zarnecki van de Open Universiteit en Dr. Martin Dominik van de Universiteit van St. Andrews stellen dat de VN met het Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (Copuos) een werkbaar mechanisme hebben om een platform te vormen voor buitenaards contact.

“Lidstaten van Copuos zouden ‘supra-Aardse zaken’ op hun agenda moeten zetten,” stellen Zarnecki en Dominik.

Bronnen: Dailymail.co.uk en Presstv.ir

Maya Oudsten bezoeken VN

Maya Oudsten waaronder Don Alejandro hebben eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Naties om over 2012 te spreken. De Oudsten brachten de dertien kristallen schedels mee, enorme reservoirs van kennis die op het juiste moment worden gepresenteerd aan de samenleving.

De conferentie werd gehost door de Society for Enlightenment and Transformation (SEAT), de spirituele tak van de VN, om een eind te maken aan de paranoia rond het doemscenario en een boodschap te brengen van hoop en vrede.

De bijeenkomst markeerde ook gelijk de opening van de ‘Legende van de 13’, een serie evenementen waarbij de 13 kristallen schedels van de Maya’s voor het eerst bij elkaar gebracht worden.

Te midden van de politieke en milieuproblematiek escaleert de publieke angst voor een mogelijk eind van de wereld. Voornamelijk in Noord-Amerika, waar spiritualiteit heeft plaatsgemaakt voor hyper-industrialisatie en technologische ontwikkeling, neemt de angst voor 2012 met elke ramp of catastrofe toe.

Vele burgers nemen de voorspelling serieus dat de wereld zal imploderen in de komende twee jaar. Echter laat Maya Oudste Don Alejandro weten dat de angst ongegrond is en dat we ons juist zorgen moeten maken over hartaanvallen doordat de mens veel teveel nadenkt.

Honderden jaren heeft de laatste dag van de oude Maya kalender een diepe boodschap meegedragen aangaande het noodlot van de wereld. Echter is de voorspelling, die duizenden jaren geleden door feilloze Maya-astrologen is gedaan, zo slecht geïnterpreteerd in het westen dat ze de oorspronkelijke betekenis heeft verloren.

Volgens Maya-historicus Don Pedro Chuc Pech markeert 2012 het einde van de vijfde periode van de Zon, die 5.200 jaar nodig heeft om een cyclus af te ronden. De zesde periode begint op 21 december 2012, een tijd waarin Moeder Aarde wordt aangevuld met de energie van Grootvader Zon.

Alan Steinfeld, directeur van New Realities, heeft zich ingespannen om de dertien kristallen schedels, waarvan sommige meer dan 5.000 jaar oud zijn, samen te brengen in New York City. Maya Oudste Humbatz Men sprak ernstig over het menselijk ras die haar kosmische essentie heeft verlaten en is vergeten. “Voordat de westerse kolonialisten onze wereld verpestten kenden de Maya’s vele geheimen van de kosmos,” zei hij.

Hij sprak over hoe weinig spirituele kennis mensen hebben, het gebrekkige westerse onderwijs in vergelijking met dat van de Maya’s en de destructieve en afleidende westerse technologie die ons afhoudt van onze kosmische afkomst.

De Oudsten spraken hoop uit voor de toekomst, maar brachten ook een waarschuwing over: onze planeet wordt geplaagd door de ziekte van hebzucht en geweld. Don Alejandro heeft van zijn 82 levensjaren 20 gespendeerd aan het rondreizen van de wereld om zijn kennis te delen met de mensen. Het samenbrengen van de mensen, leren over eenheid. Niet meer afgescheiden, maar collectief. Vaak wordt zijn wijsheid afgewezen of geridiculiseerd. Maar hij is vastbesloten door te blijven zetten.

“We zijn vlakbij een tijdperk waarin geld waardeloos zal zijn, waardoor we verder moeten gaan kijken dan de materiële wereld om ons weer te verbinden met spiritualiteit,” besloot hij.

Mensen bestaan om zelf te leren creëren

Wij bestaan zodat we op den duur weer leren om zelf te creëren. Daarvoor moeten we eerst de rechte lijn leren loslaten, het lineaire concept van tijd waarbij onze keuzes worden gelimiteerd en beïnvloed door het verleden.

Voorbij tijd wordt gewerkt met de wet van de cirkel, het oneindigheidsteken (omgekeerde 8). Dit teken bevindt zich altijd voor ons en bevat eindeloos potentieel. Het moet echter harmonieuze frequenties bevatten om een visie te kunnen ondersteunen.

Geheugenbanken

De wereld waar we nu in leven is geen reflectie van de wereld die voor ons is gepland. In ons DNA zitten etherische tijdcapsules die het geheugen bevatten van al onze voorgaande levens. Iedereen heeft zich duizenden keren opgedeeld, nu wachten de geheugenbanken om te worden geopend en geïntegreerd.

Deze geheugenbanken zijn de bouwstenen van ons lichtlichaam. Om spirituele gevoeligheid te ontwikkelen is introspectie van groot belang. Vervolgens vervliegt een groot gedeelte van ons geheugen met betrekking tot voorgaande gebeurtenissen, waarbij we niet langer gebruiken maken van de oerdrift, maar van de hogere hersenen.

Door de tijd heen is de mens gaan vertrouwen op haar zintuigen, in plaats van haar creatieve krachten, zodat expressie steeds moeilijker werd. De inspiratie en begeleiding van ons hogere zelf en de ziel werden langzamerhand vervangen door de verlangens van het ego.

Illusies

Dit had tot gevolg dat de mensheid vast kwam te zitten in een collectief gedachtepatroon vol illusies. De concepten en overtuigingen werden strikt, onbuigzaam en verstoord. De focus kwam te liggen op de externe wereld, in plaats van de interne begeleiding. Mensen reageerden enkel nog, in plaats van dat ze initieerden.

Zij die functioneren binnen de frequentie van de verstoorde derde en vierde dimensie vertrouwen op hun (onder)bewustzijn om kennis en informatie op te slaan. Sommigen zijn beter in het opslaan en aanroepen van informatie dan anderen. Het is echter in de meeste gevallen niet effectief en efficiënt.

Kennis moet namelijk worden geïntegreerd en op een goede en efficiënte manier worden gebruikt om het te kunnen behouden als wijsheid. De chakra’s zijn onderbewuste centra die ooit in perfecte harmonie werkten. Door de tijd heen raakten ze verstoord door het spectrum van dualiteit. Wanneer het chakra-systeem in balans is beginnen ze in eenheid te werken, in plaats van dat ze tegen elkaar strijden.

Aardgebonden

Wanneer je bestaat in de eerste vier interdimensionale niveaus van het brein, ben je in een aardgebonden staat van bewustzijn. De focus ligt op jezelf, je persoonlijke interesses en de sensaties van je lichaam middels de vijf externe zintuigen: zien, horen, proeven, ruiken en voelen.

Dit is het gebied van het persoonlijke ego lichaam, omdat een groot gedeelte van het bewustzijn zich heeft teruggetrokken naar je zielester in de 8e chakra, zo’n 20 centimeter boven je kruin. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat mensen kortzichtig zijn en oordelen naar anderen toe.

Om dit te veranderen kan men ervoor kiezen gewoonten los te laten. Veel mensen hebben veel vooruitgang geboekt in het opschonen en uitbalanceren van hun aura-veld. Het is van groot belang om destructieve en verstorende gedachtepatronen van het verleden op te schonen zodat een nieuwe blauwdruk kan worden gemaakt van de toekomst.

Het bewustzijn is het communicatiekanaal tussen de hersenen en de ziel. Dit is de start van het langzame proces van reactivatie waarbij de pijnappelklier en de heilige geest (deze bevindt zich in het achterste gedeelte van de hersenen, vlakbij de kruin) worden geopend.

Je begint te luisteren naar de stem van je ziel, maar volgt nog niet altijd haar begeleiding. Sommige gewoonten zijn lasten geworden en je maakt een begin om ze los te laten. Dit betekent een gevecht tussen het ego en je hogere zelf. Langzamerhand neemt het ego een tweede plaats in als dienaar van de ziel.

Je persoonlijkheid verandert, omdat je ego niet langer je emoties en verlangens controleert. Je kijkt anders naar mensen om je heen en bekijkt situaties vanuit een breder perspectief. Ascentie gaat om het verruimen van bewustzijn. Je focus ligt niet meer alleen op jezelf, maar op den duur op de gehele mensheid en daarna op de Aarde, het zonnestelsel, enzovoorts. Het ultieme doel is om een galactisch wezen te worden.

Een stapje verder

Wanneer je resoneert met de frequenties van de hogere vierde dimensie en delen van de vijfde dimensie, begint het versmelten met een facet van je hogere zelf wat zich immers had teruggetrokken in je zielester. Hierdoor wordt de drievoudige vlam aangewakkerd (liefde, wijsheid en wilskracht) in het gebied rond ons hart, de thymusklier en de keel (schildklier).

Wanneer dit proces is afgesloten wacht er weer een hoger niveau van je etherische hogere zelf om af te dalen en zich te nestelen in je zielester. Dit proces herhaalt zich continu terwijl je versmelt met steeds hogere facetten van jezelf.

Spirituele wetenschap

Het 2.000 jaar durende Vissentijdperk werd gedicteerd door emoties en de astrale niveaus van de vierde dimensie. De volgende 2.000 jaar gaan zich richten op de wetenschap van spiritualiteit en het mentale aspect terwijl de mensheid steeds meer went aan de hoogste niveaus van de vierde dimensie en de lagere niveaus van de vijfde.

Op deze wijze wordt een brug gebouwd tussen de materiële wereld en de wereld van de lichtwezens. Nu ben je bezig je aan te passen aan de hogere frequenties van elektromagnetische lichtstromen. Alle facetten van manifestatie beginnen inwendig en kunnen daarna pas realiteit worden in de wereld van vorm. Op deze wijze worden we weer bewust van onze mogelijkheden om te creëren.

– Mensen mogen dan de Bron ontkennen, maar de Bron zal nooit iemand ontkennen.
– Ook al geloof je dat iets zo is, het hoeft nog niet zo te zijn.
– Eenzaamheid is een illusie. Keer in jezelf en vindt de liefdevolle vriendschap die je zoekt.
– Je ademhaling en intenties vormen de brandstof voor je visies.
– De mens kan nooit verslagen worden, want zij bestaat uit goddelijk licht.
– De glans van je interne diamanten cell, het licht van je ziel en het stralen van je heilige hart creëren de schittering van je aura-veld van licht.

Bron: Ronnastar.com

NASA’s bacterie niet buitenaards maar extremofiel

De zogenaamde buitenaardse vondst, waaraan gisteravond door NASA een persconferentie werd gewijd, blijkt minder bijzonder te zijn als werd verwacht. Er is namelijk helemaal geen sprake van een buitenaardse levensvorm, maar het gaat om een aardse extremofiele bacterie die zich gemakkelijk kan aanpassen aan een zeer giftige omgeving.

Het enige bijzondere aan deze bacterie, is dat zij arseen kan gebruiken als forfor niet voldoende voorradig is. De bacterie past haar DNA aan om te kunnen overleven. Alle DNA die we kennen is opgebouwd uit zes elementen: waterstof, koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel. Dus in dit geval wordt alleen fosfor vervangen door arseen.

We kunnen hier dus spreken van micro-evolutie. Het aanpassingsvermogen van een soort om te kunnen overleven. Niet buitenaards dus en in feite ook niet heel erg bijzonder. En zeker niets nieuws…

Halverwege de negentiger jaren werden in een grottenstelsel in Mexico namelijk al levensvormen aangetroffen die leefden in zwavelzuur. Dit zuur was zo sterk dat de huid van de duikers, hun kleding en zelfs hun apparatuur hevig werd aangevreten. Voor normale levensvormen een dodelijke omgeving.

De manier waarop NASA deze extremofiele levensvorm vergelijkt met buitenaards leven, dat in hun visie kan worden gevonden op andere planeten onder extreme omstandigheden, zegt eigenlijk meer over NASA dan over buitenaards leven en hoe deze eruit zal zien.

Ook de wijze waarop deze vondst werd gepresenteerd is daarbij enigszins vergelijkbaar met nieuws dat uit de hoek van de sensatiepers komt.

Een miljardenverslindende organisatie als NASA moet kennelijk af en toe wat resultaten presenteren om de belastingbetaler, die moet opdraaien voor dure projecten als deze, gunstig te stemmen.

Zoals we enkele dagen geleden de vraag al stelden of NASA iedereen weer blij zou gaan maken met een dooie mus, is de vraag bij deze beantwoord.

Lees ook:

NASA ontdekt buitenaards leven – in Californië
NASA’s buitenaards leven: marketingstunt van het jaar