Zondag met Lubach – Seizoen 5 – Aflevering 8 (video)

Bron : vpro zondag met lubach

Vrijhandel : ‘Ontgoocheld’ Canada verlaat onderhandelingstafel CETA (video)

Consumptie van frisdrank loopt al jaren gestaag terug (video)

Naamloos.jpg

Bron : RTLZ

De Groene Reis door de Stad – Op reis langs de groene, duurzame Stadmakers van Amsterdam (video)

Naamloos.jpg

Door de hele stad vind je bijzondere locaties die duurzame innovatie in de praktijk brengen. Een bezoek aan dit soort plekken inspireert en stimuleert om op een andere manier naar de stad te kijken. Ze zijn stuk voor stuk het initiatief van mensen met een grote ideële overtuiging. Veelal zijn het ook ondernemers. Noem ze groene Stadmakers, ‘ecopreneurs’ of local gamechangers. De weg naar de realisatie van hun dromen was lang en niet altijd makkelijk, het verdienmodel onduidelijk en de nee-schudders waren talrijk. Toch zetten ze door. Tijdens De Groene Reis door de Stad ontmoet je deze Stadmakers op hun eigen stek. In het gesprek gaan we op zoek naar hun drijfveren en het verhaal achter hun succes. We zijn ook benieuwd naar de hobbels en vele uitdagingen die zij onderweg op hun ‘eigen ondernemersreis’ tegengekomen. Wat hadden zij met de wetenschap van nu totaal anders aangepakt? En wat kan jij (als potentiële ondernemer en Stadmaker) van hun verhaal leren?

Bron : Pakhuis de Zwijger

Zondag met Lubach – Seizoen 5 – Aflevering 7 (video)

Bron  : vpro zondag met lubach

Muziek : Levi Silvanie – Take Flight (acoustic) | (Lyric Video)

Bron : Levi Silvanie

 

 

De Nieuwe Wereld, deel 2 | Abstracht logisch doordenken | Maarten Zweers (video)

Lezingenreeks – De Nieuwe Wereld – door ir. Maarten Zweers

Delftenaar, beperk jij jezelf niet?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Wat er gebeurt, als de mens het begrensde nuchtere denken verlaat en abstract logisch gaat doordenken

Het zogenaamde nuchtere denken heeft vele onlogische consequenties, die ons met de dag meer gaan opbreken. Het abstracte logische doordenken introduceert begrippen als oneindigheid, dualiteit, non-lokaliteit en het imaginaire. Al deze begrippen staan te dringen om deel van onze levensbeschouwing te worden.

De revolutionaire ontdekkingen in de fysica en het voortschrijdende bewustzijn in de mens.

Juist de ontdekkingen in de fysica bieden ons de mogelijkheid te wennen aan de logica van veel, wat de nuchtere mens als onzin en onlogisch afdoet.

MAARTEN ZWEERS

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.

Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

Bron : Studium Generale Delft