Studium Generale Delft – Hoe betrouwbaar is het nieuws? | Janneke Monshouwer, Cees Hamelink (video)

Er is tegenwoordig veel kritiek op de berichtgeving van de zogenaamde Main Stream Media. Aan de lopende band verschijnen boeken met kritiek op de journalistiek. Onlangs nog Arnold Karstkens in Nederland met zijn boek – Journalist te koop. Maar eerder al boeken van Udo Ulfkotte – Gekaufte Journalisten – recent verschenen in de Nederlandse vertaling – Gekochte Journalisten – en in eigen land o.a. Janneke Monshouwer met haar boek – Ander Nieuws – wat het journaal niet uitzond.

Iemand anders die kritisch is op het nieuws en daar op de Universiteit van Nederland college over gaf onder de titel ‘Waarom moet je niet geloven wat er in de krant staat’, is emeritus hoogleraar prof. dr. Cees Hamelink.

Het past volledig in de tijdgeest van o.a. klokkenluiders als Julian Assange en Edward Snowdon, dat manipulatie en corruptie alom plaats zouden vinden. Maar geheimen kunnen niet langer bewaard worden. Mocht je denken dat dat vroeger beter was, kom dan op deze avond naar Janneke Monshouwer en Cees Hamelink luisteren. De praktijk ontmoet hier de academie. Hamelink doceerde aan de UvA en VU en Monshouwer werkte jarenlang in Hilversum bij het nieuws.

Coen Vermeeren gaat met hen in gesprek over het nieuws en de betrouwbaarheid van de media aan de hand van historische gebeurtenissen en de actualiteit.

Onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers met onder andere binnen- en buitenlands nieuws van de afgelopen decennia. Van de moord op John F. Kennedy tot de Vietnamoorlog en van Eerste Golfoorlog naar de Tweede. Van Obama naar Putin en van de EU naar de VS. Van Brexit naar Nexit en van de Eurocrisis naar de ecologische crisis. Kortom over van alles en nog wat.

Een perfecte avond voor iedereen die de complexe gebeurtenissen en de berichtgeving daarover in de wereld wil kunnen duiden.

Janneke Monshouwer

Werkte ruim 30 jaar voor de Nederlandse TV (op de redactie maar ook als journalist). Daarbij stond zij in nauw contact met alle verschillende afdelingen maar ook met overheidsinstellingen, beleidsmakers, wetenschappers, defensie en bijvoorbeeld directeuren van banken en bedrijven. Daarnaast is zij documentairemaakster en schrijfster.

Cees Hamelink

Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten. Ook was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

Bron : YouTube  – TUDelft

George Van Houts over ‘Duivelse rente en de leugen van ons geldstelsel’ (Radio)

557417871_1280x720

Studium Generale Delft – Rutger Bregman | Gratis Geld voor Iedereen (video)

Naamloos

… en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen.

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst historicus Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede het is tijd voor de terugkeer van de utopie. Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeën die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen.

Gratis geld voor iedereen is een overrompelend boek dat je wereldbeeld op zijn kop zet. Het is geschreven in de overtuiging dat de wereld niet wordt geregeerd door lobbyisten, zakenlui of politici zonder visie. De wereld wordt geregeerd door ideeën en de kracht van de verbeelding. Alles wat we nu beschaving noemen, is begonnen in de hoofden van wereldvreemde dromers. Zoals ook het einde van de slavernij en de democratie eens onmogelijk leken, zo kan ook in deze eeuw het utopische werkelijkheid worden.

Rutger Bregman (1988) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Los Angeles. In 2012 publiceerde hij Met de kennis van toen; een jaar later volgde het veelgeprezen De geschiedenis van de vooruitgang (bekroond met de Liberales-prijs voor het beste boek van 2013). Sinds september 2013 schrijft hij voor het online journalistieke platform De Correspondent. Zijn artikel over het basisinkomen werd online al honderdduizenden keren gelezen, genomineerd voor de European Press Prize en overgenomen door de Amerikaanse krant The Washington Post. In februari 2014 stond Bregman centraal in zijn Tegenlicht-documentaire: `De noodzaak van een utopie. Dit boek is een uitgave van De Correspondent, een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag. Lees de nieuwste artikelen van Rutger Bregman op decorrespondent.nl/rutgerbregman.

Bron : YouTubeTUDelft

Obesitas – ‘Gezondheidszorg mede verantwoordelijk voor obesitasepidemie’

bathroom-scale-1149265_960_720.jpg

Zondag met Lubach – Seizoen 5 – Aflevering 4 (video)

Bron : vpro zondag met lubach

Muziek : Diggy Dex – Golven [Album]

De Nieuwe Wereld, deel 1 | Een nieuwe kijk op wereld en leven | Maarten Zweers (video)

Valt de wereld te vatten in een formule? En waar sta ik in de veranderende wereld?

In een zevental lezingen zal Maarten Zweers zijn visie geven op de enorme veranderingen in onze wereld. Er is een onderhuidse, onvermoede samenhang tussen de brandhaarden in de wereld, de revolutionaire veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Maar dat vraagt een nieuwe kijk op wereld en leven en een groot perspectief vanuit een ver verleden tot in een visionaire toekomst.

Eeuwige kosmische wetten en een voortstuwende orde in wereld en leven.

Wat vroeger inwijding heette, draaide om openbaring van eeuwige kosmische wetten en zicht krijgen op het verloop van de eigen cultuur tussen verleden en toekomst. Slechts enkelingen waren de ingewijden, die in de grote culturen autocratisch aan de naïeve massa’s leiding gaven. Zo was het vòòr de Europese cultuur.

Nu aan het einde van de Europese cultuur is de mens fundamenteel veranderd. Een nieuwe orde treedt in. Gedurende drie millennia is er aan die wisseling van de oude naar de nieuwe orde ‘gewerkt’ en het resultaat kristalliseert nu in enkele decennia ‘overrompelend’ uit. En dankzij de confrontaties tussen voor- en achterhoedes zijn de laatsten aan een inhaalslag begonnen. Die is nodig, want we komen met z’n allen in een hiërarchieloze mondiale samenleving van individueel opererende mensen. De laatste autocratieën worden gesloopt en we belanden in het tegendeel van de oude orde.

Het individu moet ‘volwassen’ worden. Iedere mens wordt persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven, voor zijn keuzes en voor de oplossing van zijn problemen. Iedereen moet op eigen wijze in harmonie met al wat leeft zijn weg leren vinden in de razendsnel zich veranderende wereld.

Heel veel traditioneel denken op bijna alle levensterreinen moet worden verlaten. We moeten ons een veel groter gezichtsveld over wereld en leven vormen, dan we gewend zijn.

Maarten Zweers is civiel ingenieur, zanger, theater lighting designer en theaterdirecteur geweest. Hij heeft unieke analyses gemaakt van de grootste dramatische literaire en muzikale werken van onze cultuur. In zijn presentaties toont hij het krachtenspel achter de revolutionaire veranderingen in onze wereld gaat hij in op de achtergronden van onze snel veranderende wereld en trekt hij lijnen door naar de toekomst.

Het werk van Maarten Zweers (1948) is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken, dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Voor Studium Generale van zijn oude universiteit ontwikkelde hij een schitterende lezingenreeks van 7 colleges over de grote lijnen door de menselijk geschiedenis.

Bron : Studium Generale Delft