Kan DNA teleporteren?

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier beweert bewijs te hebben dat DNA elektromagnetische afdrukken van zichzelf in afgelegen vloeistoffen kan plaatsen.

Enzymen zouden deze afdrukken aanzien voor echt DNA en ze kopiëren. Welbeschouwd concludeert hij dat DNA aan kwantumteleportatie doet.

De claim van de gerespecteerde onderzoeker is zeer controversieel. Maar kan hij gelijk hebben? De exacte details van Montagniers studie zijn nog onbekend. Het experiment dat de onderzoeker uitvoerde, verduidelijkt de claim deels.

Experiment

De onderzoeker zette twee reageerbuisjes naast elkaar. De buisjes hadden geen fysiek contact en werden aan een elektromagnetisch veld van zeven Hertz blootgesteld. Om te voorkomen dat het magnetisch veld van de aarde het elektromagnetisch veld zou verstoren, werd gezorgd dat dit geen invloed had op het experiment. Eén reageerbuis bevatte een fragment DNA en de tweede reageerbuis bevatte puur water.

Enzym

Na zestien tot achttien uur werden beide reageerbuizen aan een onderzoek onderworpen. Er werd gezocht naar DNA met behulp van enzymen die DNA kopiëren. De enzymen wezen erop dat in beide reageerbuisjes DNA zat. Verrassend, want in het ene buisje had enkel water moeten zitten. Daar moet wel even een kanttekening bij geplaatst worden: het DNA dook alleen in beide reageerbuisjes op als het originele DNA meerdere keren verdund was.

Structuur

Het onderzoeksteam van Montagnier vermoedt dat DNA elektromagnetische golven uitzendt die de structuur van het DNA in het water afdrukken. Deze afdruk heeft de vorm van origineel DNA en is blijkbaar zo overtuigend dat enzymen het klakkeloos voor echt DNA aanzien en gaan kopiëren.

Gemengde reacties

Wetenschappers die niet bij het onderzoek betrokken waren, zijn lang niet allemaal overtuigd. Want hoe kan water de afdruk zolang vasthouden? Anderen vermoeden dat Montagnier wel degelijk iets belangrijks op het spoor is en kunnen niet wachten om het experiment te herhalen.

Montagnier heeft laten weten alle details van de studie pas vrij te geven als zijn paper gepubliceerd wordt. Dan moet ook blijken of de Nobelprijswinnaar zijn collega’s kan overtuigen. “Als de resultaten kloppen dan zijn dit de belangrijkste experimenten die de afgelopen negentig jaar zijn uitgevoerd,” concludeert onderzoeker Jeff Reimers. En dan kan het experiment de hele moderne scheikunde op zijn kop zetten.

Bron: Scientias.nl

Relatie tussen onweer, aardmagnetisch veld en antimaterie

Wetenschappers die onweer bestuderen hebben ontdekt dat onweersbuien vanaf de Aarde antimaterie de ruimte in stoten.

Het fenomeen ontstaat door een reactie in onweersbuien die rond onze planeet cirkelen. Deze wolken van antimaterie werden boven onweersbuien ontdekt door de Fermi ruimtetelescoop.

TGFs

De telescoop was in staat om aardse gammaflitsen (Terrestrial Gamma-ray Flashes, TGFs) te bestuderen, die ontstaan wanneer antimaterie wordt uitgestoten in een onweersbui.

Geschat wordt dat dagelijks zo’n 500 TGFs plaatsvinden, maar de meeste worden niet gedetecteerd en waren nog niet eerder bestudeerd.

Antimaterie universum

Wetenschappers hopen dat de studie meer licht zal schijnen op de theorie dat een antimaterie universum naast het onze bestaat. Joseph Dwyer van het Florida Institute of Technology in Melbourne zei: “Alhoewel Fermi de storm niet kon zien, was de ruimtesonde toch in staat om zich er magnetisch mee te verbinden.”

Een TGF produceert elektronen en positronen die met ontzagwekkende snelheid langs het aardmagnetisch veld bewegen. Zodoende kon de ruimtesonde contact maken.

Michael Briggs van de Gamma-ray Burst Monitor van Fermi zei dat deze signalen het eerste bewijs zijn dat onweersbuien antimateriedeeltjes voortbrengen.

Fermi is ontwikkeld om gebeurtenissen in het universum vast te leggen waar enorm veel energie bij vrijkomt. Het ruimteveer geeft echter ook veel inzichten in vreemde aardse fenomenen.

Sinds de lancering in 2008 heeft Fermi 130 aardse gammaflitsen geïdentificeerd.


Bron: Dailymail.co.uk

Is er leven vóór het leven?

Dr. Helen Wambach was eerst sceptisch over reïncarnatie en begon zelfs een studie om het begrip te ontkrachten.

De resultaten van haar onderzoek verbaasden haar echter en dwongen haar te concluderen dat reïncarnatie bestaat.

Dr. Ian Stevenson is een Professor psychologie en heeft honderden geverifieerde reïncarnaties gedocumenteerd. Hij heeft geconcludeerd dat vele fysieke en psychologische anomalieën kunnen worden teruggeleid naar voorgaande levens.

Voorbeelden en omschrijvingen van zijn belangrijke werk kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in India. Shanti Devi herinnerde zich plots haar vorige leven in een naburig dorp. Tot ieders verbazing waren haar voormalige echtgenoot en familie nog in leven en werd ze uiteindelijk met hen herenigd.

Haar omschrijvingen klopten tot in detail en zijn uitgebreid gedocumenteerd.

Ook zijn er verslagen uit de Westerse wereld. Neem bijvoorbeeld een jongetje wat zich plots zijn vorige leven als piloot herinnert ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Zijn vader begint zich zorgen te maken over zijn geestelijke gezondheid en besluit de beweringen van zijn zoon te onderzoeken. Hij vindt uiteindelijk de piloot en wordt zich gewaar van de omstandigheden rond zijn ontijdige dood, precies zoals zijn zoon omschreef.

Vervolgens is er de case van een korpschef uit Indianapolis die onwillig een hypnotische regressie ondergaat om vorige levens te herinneren. Hij is ontsteld door wat hij ziet en is vastbesloten zijn verleden als artiest uit te pluizen.

Zijn uitzonderlijk goed gedocumenteerde onderzoek laat geen twijfel dat reïncarnatie echt is.

En wat zeggen de verschillende religies over het onderwerp? Waarom stapte de Christelijke kerk uiteindelijk van dit geloof af?

Een groep die de studie naar reïncarnatie misschien wel het beste heeft geperfectioneerd zijn de Tibetaanse Boeddhisten. Boeddha zocht naar een manier om te ontsnappen aan de misère in zijn leven. Zijn methoden ontwikkelden een systematische ontwaking van ons ware bewustzijn en worden al eeuwen succesvol gehanteerd.

Door middel van geavanceerde meditatietechnieken is het mysterie van wedergeboorte ontrafeld en kunnen lessen worden verkregen om meer vat te krijgen op dit fenomeen.

Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Een obesitaspatiënt werd onder hypnose gebracht om te achterhalen wat de oorzaak was van zijn probleem. De therapeut nam de patiënt mee naar het moment dat hij enkel ‘licht’ was.

Deze referentie nam de patiënt gelijk mee naar een moment tussen incarnaties, alleen speelde het vorige leven zich niet af in het verleden. Het transcript is woord voor woord opgetekend en beschrijft een leven in de toekomst. Tijd is immers een illusie.

Lees de gedetailleerde verslagen op Viewzone.com

Verandering aardmagnetisch veld desoriënteert vogels

Vogels hebben een kompas aan de achterkant van hun ogen wat geactiveerd wordt door middel van licht.

Mogelijk worden in dit kompas elektronen in een kwantumstaat vastgehouden, wat de vogels vervolgens helpt langs het aardmagnetisch veld te navigeren.

De exacte mechanismen zijn nog onduidelijk. Zo wordt van duiven gedacht dat ze kleine magnetietdeeltjes in hun snavel hebben. Van het roodborstje wordt aangenomen dat het zich oriënteert door middel van chemische reacties die in gang gezet worden door licht.

Zevende zintuig

Het gaat hierbij om het zogenaamde RP (radical pair) mechanisme. Het wordt ook wel magnetovisie genoemd of het zevende zintuig bij vogels. Bij dit mechanisme worden twee elektronen en één molecuul gestimuleerd en schiet vervolgens één hiervan naar een tweede molecuul.

Hoewel de twee elektronen afgescheiden zijn, worden ze tijdens het bewegen verbonden middels kwantumverstrengeling.

Magnetisch veld

Het magnetisch veld van de Aarde kan de uitlijning van de bewegingen van de elektronen veranderen, waardoor de chemische eigenschappen van de betrokken moleculen veranderen. Een vogel kan vervolgens de concentratie van chemische stoffen op bepaalde punten gebruiken om zich te oriënteren.

Erik Gauger van de Universiteit van Oxford heeft getest hoelang de elektronen verstrengeld blijven. Europese roodborstjes werden tijdens hun trekseizoen blootgesteld aan veranderende magnetische velden.

Het resultaat was dat een magnetisch veld van 15 nanoTesla, minder dan een duizendste van de kracht van het aardmagnetisch veld, genoeg was om de vogels te desoriënteren.

Een veranderend magnetisch veld verstoort het magnetische compas van de vogels terwijl de elektronen verstrengeld blijven. Bij een zwakker magnetisch veld duurt het langer om de bewegingen van de elektronen te veranderen.

Bron: Newscientist.com

Verwante artikelen:

Veranderingen aardmagnetisch veld beïnvloeden zowel fysiek als emotioneel
Verband tussen verandering aardmagnetisch veld en dieren
Relatie tussen vallende vogels en uitstoot methaangas?

De Tijd van Wonderen breekt aan

Men is lange tijd verspreid geweest over het hele universum, maar nu hier gekomen om te assisteren bij de geboorte van een nieuw tijdperk en een nieuwe realiteit.

Door de incarnaties op Aarde is een gevoel van afscheiding ontstaan, waardoor de macht in handen is gekomen van zij die overheersen. Die tijd is voorbij.

Het is tijd om weer meester te worden over het eigen lichaam om vervolgens weer één te worden met de vele delen van onszelf, zodat zich een harmonieus lichaam van licht vormt. Op deze wijze wordt de verbinding met het mentale lichaam in ere hersteld.

Tijdelijke tevredenheid

Herstel de emotionele balans zodat je gecentreerd bent. Kijk niet langer buiten jezelf voor liefde, succes en waarheid. Je hebt alles in jezelf wat nodig is voor spiritueel bewustzijn, vreugde, overvloed en zelfs Ascentie. Het bevindt zich niet ‘daarbuiten’, maar in jezelf.

Door het ego lichaam zijn veel mensen dol geworden op de sensaties van macht en bezit. Je kwam als medeschepper om te bouwen, te perfectionaliseren en te genieten van het materiële rijk op de prachtige planeet Aarde.

Maar op een bepaald moment ging men zo op in bezit en afscheiding dat de materiële wereld werd gebruikt om liefde en succes te meten: als je machtig en invloedrijk genoeg was, was je waardig genoeg om lief te hebben of om gerespecteerd te worden.

Door alle energie te richten op manifestaties buiten jezelf creëer je enkel tijdelijke tevredenheid, maar ook constante frustratie en ontrevredenheid. Wat gebeurt er als al je macht en rijkdom van je af wordt genomen? Wat gebeurt er als je bezittingen worden weggenomen? Waar identificeer je je dan mee?

De innerlijke wereld

Het is net alsof je je identificeert met alles wat je verliest. Dit is waarom zovelen de zin in het leven verliezen, omdat alles wat ze lief hadden en waardeerden van ze was afgenomen, tezamen met het gevoel om geliefd en gerespecteerd te zijn.

Het is zaak om je te richten op de innerlijke wereld. De ziel, het fysieke lichaam en vooral je verstand hebben hun eigen ritmische cycli en agenda’s. Je ziel is gericht op verlichting. Je verstand is gericht op het vergaren en vasthouden van informatie. Het fysieke lichaam is gericht op ervaren via de zintuigen. De mensheid ervaart continu cycli van groei, stagnatie en verval, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe cyclus van groei en expansie.

De meester keert naar binnen en streeft naar welzijn, waar de slapende zielen buiten zichzelf zoeken naar stimuli door middel van plezier, fysieke sensaties en materiële bezittingen. Liefde als een externe focus, buiten jezelf, brengt altijd een gevoel van kwetsbaarheid met zich mee, waarbij je constant bevestiging nodig hebt van iemand of iets. Liefde als innerlijke focus wat naar buiten geprojecteerd wordt brengt zekerheid en acceptatie, een constant streven om meer van deze kracht te voelen in eenheid en harmonie met alles.

Grenzen overschrijden

Liefde is de essentie van alle creatie. Deze kracht bevindt zich in de Adamantine deeltjes van het licht. Het is een substantie met de oneindige wens om meer van zichzelf te ervaren. Het is je geboorterecht om je unieke eigen expressie uit te dragen door de liefdevolle cocreatie in harmonie met de blauwdruk.

Hoe liefdevol zijn je eigen creaties? Door je te identificeren met je lichaam oordeel je constant door te focussen op imperfecties en vergelijking met anderen. Dit maakt dat je steeds gefrustreerd bent door een misère die zelf gecreëerd is. Wat voor wereld heb je gecreëerd door je gedachtepatronen? Wat voor voorbeeld ben je voor je partner, je kinderen, je geliefden? Ben je je ervan bewust de de gift van leven van onschatbare waarde is?

Het is tijd om de grenzen van discriminatie en limitatie te breken en te overstijgen. Het is tijd om de barrières tussen groepen mensen te laten verdwijnen zodat de mentale en emotionele lichamen geheeld kunnen worden. Het pad van Ascentie is een eenzaam proces en is speciaal voor jou als individu ontwikkeld. Maar elke stap voorwaarts helpt tevens de mensheid als geheel.

De kracht van gedachten en intenties

Hoe meer Adamantine deeltjes je integreert, hoe meer je een staat van gelukzaligheid bereikt. Je kunt deze staat bereiken door te mediteren, maar het is de kunst om deze staat vast te houden in je dagelijks leven. Dit heet ook wel ‘in de wereld, maar niet van de wereld’.

De Wet van de Cirkel verzekert dat de vibrationele patronen die je uitzendt tot je terugkeren samen met een extra hoeveelheid gelijkaardige energie (of vibraties van dezelfde frequentie). Je bent het centrum van de vortex die bestaat uit een cirkelvormig vibrationeel patroon die je in de wereld van materie projecteert.

Je gedachten, acties en intenties stralen voor je uit in een oneindigheidslus van energie die zich verbindt met gelijkaardige energie. Die energie versterkt en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg en keert naar je terug, wat je kijk op de wereld versterkt.

Je lichaam absorbeert een deel van die energie, waardoor je pijn en lijden of vreugde en zegening creëert, afhangend van de frequenties. De rest van de energie vloeit verder achter je, wat de oneindigheidslus compleet maakt. Je kunt dus letterlijk je persoonlijke gevangenis van negatieve energie creëren, maar ook je eigen voertuig van licht met een verruimend bewustzijn.

Tijd van wonderen

We bevinden ons in een zeer uniek proces. Iedereen kan iets bijdragen aan de blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. Iedereen heeft de buitengewone gift gekregen om deel te nemen aan de creatie van onze eigen bestemming. Alleen je verstand en lichaam kunnen sterven, je ziel is onsterfelijk.

Stap naar voren en laat je horen. Begin waar je nu bent, op je hoogste niveau van begrip, terwijl je naar de wereld kijkt vanuit compassie en waarbij je gedachten niet vertroebeld zijn door schuld, angst of oordelen. Dan ontstaat een wereld gevuld met liefde, vreugde en overvloed. En dat is de weg naar huis.

Er wordt momenteel een collectief bewustzijn gecreëerd wat gradueel de oude drie- en vierdimensionale collectieve gedachtepatronen verandert, waardoor mensen makkelijker hun diepste angsten kunnen uitwerken, hun gevoel van schaamte, schuld en minderwaardigheidscomplex. Terwijl je je verbindt met gelijkgestemden ontstaat een synergie die exponentieel groeit en het collectieve bewustzijn stimuleert.

De reis is lang en moeilijk geweest, maar de tijd van pijn en lijden behoort steeds meer tot het verleden. De tijd van wonderen breekt aan. Elke dag worden beperkende energieën opgelost tussen bijvoorbeeld de mensheid en de buitenaardsen en ook verdwijnt steeds meer negativiteit uit de ether.

Bron: Ronnastar.com

‘Nieuwe’ mensen op zoek naar duurzaam leven in Damanhur

Een enthousiaste respons op New Life, een oproep aan nieuwe burgers om deel te nemen aan de ecogemeenschap van Damanhur in het noorden van Italië.

Het blijkt dat er een groeiend verlangen is naar veranderingen in het leven die duurzaamheid bevorderen.

Damanhur bevindt zich aan de voet van de Piëdmont alpen in het noorden van Italië en is een soort laboratorium voor de toekomstige mens. De gemeenschap heeft een eigen muntsoort, de Credito, een grondwet, scholen, een dagelijkse krant, een ziekenhuis en wetenschappelijke onderzoekscentra.

Nieuwe samenleving

Damanhur is bekend vanwege de bouw van de Temples of Humankind, een enorme ondergrondse kathedraal die te maken heeft met de spirituele ontwaking van de mensheid.

Mensen leren in Damanhur hoe het is om in een gemeenschap te leven en zo actief mee te helpen een nieuwe samenleving te creëren die gebaseerd is op solidariteit, verbinding met de natuur, respect voor de omgeving en spiritueel bewustzijn.

Diversiteit is een belangrijk speerpunt voor de Damanhurianen. Zo brengt het Temple of Peoples project verschillende inheemse beschavingen bij elkaar. Ook de participanten van het opgezette New Life project komen van heinde en ver. Zo doen er mensen mee uit Italië, Denemarken, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland, Hongarije, Brazilië en Japan.

Europese Unie stimuleert

Het ecologische belang van Damanhur trekt steeds meer mensen aan die het belang inzien van duurzaam leven, terwijl de Aarde door het transformatieproces gaat.

Damanhur wordt aangeprezen als model voor een duurzame toekomst door het Global Settlements Forum van de Verenigde Naties. Daarnaast is het lid van het Global Ecovillage Network, evenals de Ecovillage Design Education for sustainability course, die van start gaat in april 2011.

Dit programma wordt gesponsord door de Verenigde Naties en UNESCO, en leert mensen om ecodorpen te creëren vanuit de sociale, economische en ecologische dimensies van duurzaamheid.

Voor meer informatie over de projecten: pressoffice@damanhur.it (Quail Chi)

Bron: Damanhur.org

Galactische Familie leren herinneren na Ontwaking

Met een geopend derde oog herinner je steeds meer wie je werkelijk bent. Door aan de gewoonte van een driedimensionale realiteit vast te houden, heb je minder herinneringen van jezelf.

Wanneer je derde oog opent begin je mee te gaan in de flow en komen je herinneringen langzaam terug. Probeer je maar eens te herinneren wanneer je voor het eerst besloot om de uitdaging van een driedimensionaal fysiek lichaam aan te gaan.

Een geopend derde oog

Voor veel mensen was die eerste incarnatie toen Gaia om hulp riep voor de val van Atlantis. Visualiseer de expressie van jezelf als iemand zonder benen, omdat lopen nog niet kon worden ervaren. In plaats daarvan zweef je. Je armen zijn aanvullingen van licht die vanuit je centrum vloeien, de bron van je onvoorwaardelijke liefde. In de derde dimensie bevindt het centrum zich op de plaats van je hogere hart.

Vanuit dit centrum schijnt je universele bewustzijn, je verkeerstoren om het zo te zeggen. Je universele bewustzijn transmuteert en ontvangt de hoogste frequentie van multidimensionaal licht wat je lichaam kan verdragen. Je verkeerstoren deelt dit licht met je centrum waar het multidimensionale licht wordt ontvangen en vertaald naar onvoorwaardelijke liefde.

Op Venus verlaagde je langzaam je resonantie naar de vijfde en voorts vierde dimensie zodat je kon bestaan in een fysiek lichaam. Zelfs toen moest je je trilling nog verlagen om de huidige realiteit binnen te gaan.

Gehoor geven aan Gaia’s roep

Kun je je nu herinneren wat een enorm offer je gemaakt hebt dat je je trilling dusdanig hebt verlaagd om de Aarde te kunnen helpen? Voordat de mensen van Arcturus, de Pleiaden, Sirius, Orion, Niburu en zelfs sommige Andromedanen ascendeerden hebben zij allen enige tijd op Gaia doorgebracht. Ze bevonden zich in de bloei van hun beschaving en hebben veel fouten gemaakt die fysieke littekens op het lichaam van de Aarde achter hebben gelaten.

Gaia was echter altijd een liefdevolle Moeder en waakte geduldlig over haar kinderen. Ze vergaf het hen toen ze experimenten deden en oorlogen begonnen die haar lichaam beschadigden. Toen kwam het punt dat ze dusdanig ontwikkeld waren dat ze een thuis konden vinden op diverse andere planeten, in verschillende sterrenstelsels, in verschillende dimensies, om de reis vanaf de vijfde dimensie voort te zetten.

Hoe konden we dus ooit haar roep negeren, terwijl ze altijd zoveel geduld voor ons had? We hebben allen gehoor gegeven aan deze oproep en we verlaagden onze trilling zodat we eens te meer haar planeet konden bewonen. In feite deden we vrijwillig mee aan de cyclus van dood en wedergeboorte in de derde dimensie totdat haar tijd van Ascentie kwam. Dat is NU. Wij hebben voor de laatste keer een fysieke vorm aangenomen om Moeder Gaia te bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan.

Veel mensen komen van andere planeten. Sommigen hadden ook levens van spirituele ontwaking waarin ze de kans hadden om te integreren, één te worden en te ascenderen met andere galactische beschavingen. Op deze manier ben je voorbereid op het Ascentieproces op Aarde. Nu, in je huidige Ascentieleven op Aarde, doe je een beroep op alle lessen die je multidimensionale zelf heeft geleerd in je voorgaande ervaringen met betrekking tot Ascentie. Twijfel niet aan jezelf en laat de informatie je bewustzijn binnenstromen.

Je fysieke lichaam binnengaan

Terwijl je derde oog opent krijg je je multidimensionale herinneringen weer terug. Je kunt je bijvoorbeeld herinneren hoe het was om te leven voordat je in dit zeer belangrijke Ascentieleven werd ‘geboren’. Laat je bewustzijn terugkeren naar het moment waarop je je huidige aardse lichaam betrad. Visualiseer jezelf als een lichtlichaam kijkende naar een klein groeiend lichaam in de baarmoeder van een vrouw die je moeder zal zijn.

Je was je terdege bewust van de vele drama’s en scenario’s die je zou ervaren in je toekomstige realiteit. Je koos ervoor om je voor te bereiden op je deelname aan de Ascentie van Gaia.

Je wist bovenal dat het essentieel was dat je ontwaakte. De bewuste Ascentie aan je voorbij te laten schieten, waar je leven na leven op was voorbereid, behoorde niet tot de mogelijkheden. Hoewel je je eerste aardse vorm meer dan 10.000 aardse jaren geleden betrad, hebben veel mensen gekozen om in verschillende tijdzones van Gaia’s geschiedenis te incarneren. Vanuit de hogere dimensies is er geen beperking wanneer je wilt incarneren.

Daarom kun je gemakkelijk vele levens voor de val van Altlantis hebben gehad. Het is ook goed mogelijk dat je tijdens de hoogtijdagen in Lemurië hebt gewoond. Op deze manier kon je beter begrijpen waarom Atlantis en Lemurië vergaan zijn.

Realiseer je hoe dapper je bent dat je je grootse bewustzijn in zo’n klein hulpeloos lichaam laat vasthouden. Je opent langzaam je hogere hart waardoor onvoorwaardelijke liefde wordt gestuurd naar je ontwakende lichtlichaam.

Je bewustzijn verruimen

Terwijl je je bewustzijn verruimt zodat het je lichaam begint te omvatten herinner je de limitaties van materie. Je hebt empathie en begrip voor de uitdagingen die nog komen. Omdat iedereen van nature multidimensionaal is, ben je niet beperkt tot één realiteit. Je geaarde zelf zal spoedig vergeten dat je je in het midden van driedimensionale illusies bevindt. Je bent je ervan bewust dat je bewustzijn, wat zich in dit nieuwe lichaam bevindt, lijdt omdat alles nieuw is.

Daarnaast ben je ervan overtuigd dat je geaarde bewustzijn een manier vindt om te ontwaken zodat het lijden eindigt. Je voelt het snelle kloppen van je kleine hart en de vreselijke sensatie van afscheiding. Je was vergeten hoe het voelt om alleen in een klein lichaam te zijn. Je hoort je lichaam huilen bij de geboorte en voelt alleen maar kou. Je zult het echter snel vergeten. Je vergeet alles, je vergeet jezelf.

Je voelt al gelijk dat je multidimensionale zelf veel te groot is voor je kleine fysieke hersenen. Terwijl je multidimensionale herinneringen nog intact zijn, gebruikt je snel de kracht van je onvoorwaardelijke liefde om een boodschap van licht in het onbewustzijn van je nieuwe hersenen te plaatsen. Je weet dat deze boodschap in je bewustzijn komt wanneer je ontwaakt.

Inloggen op het hologram

Na je ontwaking herinner je jezelf en je Galactische Familie. Deze familie leeft in jezelf en kan sneller worden herinnerd wanneer je je beseft dat je het hologram van driedimensionaal leven niet van bovenaf binnentrad, maar van binnenuit. Je driedimensionale bewustzijn is gewend om te kijken naar een externe wereld, waar alles buiten jezelf lijkt te bestaan. Daarom ga je ergens van buitenaf in, om het te kunnen ervaren.

Met je geopende derde oog herinner je je daarentegen dat al het leven zich in jou bevindt. Wanneer je vervolgens interdimensionaal gaat reizen doe je dit vanuit je voorstellingsvermogen, je bewustzijn en je emoties, van binnenuit. De hogere dimensies bevinden zich niet boven je hoofd, maar dieper in de kern van jezelf. Hoe dieper je naar binnen gaat in jezelf, hoe hoger de frequentie is die je kunt waarnemen. Zie jezelf als een spiraal van licht, zoals een torsiegolf, die dieper en dieper in je bewustzijn beweegt. Ervaar hoe je cirkel van licht kleiner en kleiner wordt terwijl deze steeds sneller vibreert.

Deze reis wordt in je lichaam weergegeven in het slakkenhuis van je binnenoor. Het buitenste van het slakkenhuis houdt de lagere frequenties vast, zoals de frequenties die de derde dimensie creëren. Het centrum van het slakkenhuis houd de mid-frequenties vast, zoals de frequenties die de vierde dimensie vormen. De vierde dimensie wordt door je bewustzijn bezocht wanneer je droomt. Daarom weet je daar zeer goed de weg. Terwijl je dieper naar binnen gaat beweeg je voorbij de vierde dimensie naar de vijfde.

Je innerlijke reis begint met het bekende ritme van tijd en ruimte, twee factoren die zeer buigzaam zijn in de vierde dimensie. Terwijl je bewustzijn verruimt stijgt haar frequentie en worden hersengolven gecreëerd die steeds hogere staten van bewustzijn met zich meebrengen. De grenzen van tijd en ruimte vervagen meer richting het tijdloze nu. Als je derhalve de kern van je bewustzijn binnengaat is de frequentie zo hoog dat het niet langer gemeten kan worden door de limitaties van de driedimensionale wereld.

Op dit punt sterven de percepties en talen van de derde dimensie geheel uit. De menselijke taal is gebaseerd op het ordenen van geluiden en woorden in een bepaalde volgorde die een bepaalde ‘tijd’ nodig hebben om gehoord, gelezen of gesproken te kunnen worden. Daarom zijn deze taalsystemen verouderd in een realiteit die vrij is van concepten van tijd en ruimte. Een graancirkel is een fysieke representatie van een boodschap van licht waarin een afbeelding op één moment een enorme hoeveelheid informatie verstuurt. Een graancirkel is gevormd in een graanveld, terwijl een boodschap van licht wordt gevormd in het bewustzijn van de ontvanger.

De taal van licht behelst afbeeldingen, zoals graancirkels, die perceptiepatronen in het hogere bewustzijn (hogere hersengolven) van de ontvanger activeren. Het enige wat ‘tijd’ in beslag neemt is het vertalen van deze boodschap naar de 3D taal. Deze boodschappen van licht worden door de gehele Galactische Familie naar iedereen verstuurd.

Nieuwe kinderen

Het zogenaamde channelen of vertalen van de boodschappen van licht wordt op den duur steeds minder noodzakelijk, omdat veel ‘nieuwe kinderen’ de taal van het licht begrijpen en op deze wijze communiceren, zonder dat de boodschappen vertaald hoeven te worden. Helaas, net als elke voorhoede die verandering brengt in een op angst gebaseerde, gepolariseerde realiteit, worden deze ontwaakte kinderen vaak bestempeld als ‘probleemkinderen’. Daarentegen zouden ze gezien moeten worden als kinderen met hoogontwikkelde percepties en cognitieve mogelijkheden.

Veel respect voor deze dappere zielen die op dit moment de Aarde binnengaan. Zij moesten de vooroordelen dragen en werden veroordeeld door in feite minder ontwikkelden. Hun ziel wist echter voor welke uitdagingen ze zouden komen te staan. Ze weten ook dat ze op den duur worden opgeroepen om interdimensionale vertalers te worden. De technologie die ons de New Age gaat binnenleiden is gebaseerd op circulaire patronen van licht en de wetenschap van holografische perceptie.

Terwijl je dieper in je kern komt, realiseer je dat je het zelf bent die een deel van jezelf projecteert op de externe holografische plaat van de derde dimensie. Binnen die projectie zijn er vele poorten die je kunt gebruiken om uit te loggen uit het hologram en terug te keren naar je ‘echte wereld’ in de hogere dimensies. Dit proces kan eerst verwarrend zijn omdat er vele versies van ‘realiteit’ zijn. Naar welke echte wereld wil je terugkeren wanneer je uitlogt uit het hologram?

Het is tijd geworden om het 3D Spel vaarwel te zeggen en huiswaarts te keren,
Maar vertel eerst zoveel mogelijk mensen:
Het is tijd om wakker te worden. De droom is voorbij.

Samen gaan we met de flow mee het jaar 2011 binnen.

Bron: Multidimensions.com

Buitenaards contact in het tijdloze Nu

Steeds meer mensen staan open voor buitenaards contact of worden wakker met heldere dromen over ruimteschepen. Sommigen hebben zelfs contact met de inzittenden.

Er komt steeds meer openheid en transparantie zoals voorspeld en netwerken worden blootgelegd. De daders worden gearresteerd en regeringen worden omgevormd.

Naar binnen keren

De Zon neemt toe in activiteit en men ziet het belang in van de verbondenheid tussen verschillende hemellichamen. De torsiegolven uit het galactische centrum versterken en openen het beste in ons, in elke cel, in elk molecuul.

Angsten en verstoringen worden uitgewerkt en getransformeerd. Mensen keren naar binnen na duizenden jaren volledig te zijn gericht op de externe wereld. De torsiegolven, de fotonen, brengen lang onderdrukte herinneringen naar boven die mensen hebben beperkt om in vrijheid te leven.

Het eindspel mag nu uitgespeeld worden omdat de uitkomst vaststaat. Nooit is het zo vanzelfsprekend geweest dat we succesvol zouden zijn, maar we hebben dit punt behaald. Ondanks alle lasten en moeilijke situaties is het momenteel een zeer uitzonderlijke tijd om op Aarde te zijn.

Helen met liefde

Wij zijn uitgekozen om het te gaan doen hier op Aarde, om de planeet van binnenuit met liefde te helen. Omdat wij samen de Aarde zijn begint dit proces bij onszelf. We kunnen alleen bewust helpen wanneer we zelf in balans zijn gekomen.

Wanneer men leert gedachten en emoties te controleren kunnen angsten op een goede manier worden uitgewerkt. Angst is een grote rem op ontwikkeling. Stofjes worden aangemaakt in de hersenen die perfect aansluiten op bepaalde cellen die ons emoties laten ervaren. Omdat de meeste mensen nog gericht zijn op de vijf zintuigen van het fysieke lichaam lijken deze emoties echt.

Als mensen niet langer beperkt worden door angsten en emoties, komen de chakra’s meer in balans en worden ze uitgelijnd. Poortjes worden geopend en de pijnappelklier begint langzaam te ontwaken. Het ego verschuift meer naar de achtergrond en chakra’s strijden niet langer meer met elkaar, maar gaan in harmonie samenwerken.

De sluier

Ons veld wordt weer geactiveerd en we ontwaken langzaam uit de sluier. Ons onderbewustzijn wordt kleiner en ons bewustzijn groter. We pikken steeds meer op, in onze ooghoeken, de hogere zintuigen krijgen hun functie weer terug. Mensen vangen steeds vaker elkaars gedachten op en krijgen steeds meer mee van de nachtelijke ervaringen.

In feite worden we pas wakker wanneer we ’s avonds in bed gaan liggen en gaan we slapen wanneer het primaire bewustzijn is gericht op de realiteit die we om ons heen gewend zijn.

Verhoging van de trilling

Door de energie die vanuit het galactische centrum, de centrale Zon, de centrale centrale Zon en alle betrokken planeten naar de Aarde wordt gestuurd, wordt alle materie op Aarde constant gestimuleerd haar trilling te verhogen. Op veel plaatsen is dit gaande en dit gaat vaak niet zonder slag of stoot omdat veel negatieve energie lag opgeslagen in de aardkorst.

Met behulp van natuurrampen kan op een vlotte manier veel van deze energie worden losgelaten. Bij de mensen gebeurt hetzelfde. Door middel van een heftige verkoudheid of een periode van ziekte kan veel negatieve energie worden losgelaten uit de cellen, zodat ze zich kunnen gaan vullen met licht. Mits de vrije wil van de mens het toelaat. Dit is een belangrijke stap.

Behoefte aan contact, aan verandering

Mensen hebben behoefte aan informatie over contact met UFO’s. De helft van de Britten gaf in een peiling aan te geloven in buitenaards leven en meer dan dertig procent wil actief in contact treden met intelligente wezens van andere planeten. Zes op de tien Nederlanders geloven in buitenaards leven, zo bleek uit een peiling van De Hond. Vier op de tien denken zelfs dat het dan niet gaat om microben, maar om intelligent leven.

Zoals al vaak aangegeven kost het in deze dimensie ‘tijd’ om een bestaand systeem te vervangen. Nu wordt duidelijk hoe de machtsverhoudingen lange tijd hebben gelegen en hoe het volk liever in onwetendheid leefde, om zich zo niet bewust te zijn van pijnlijke herinneringen na de Val van Atlantis.

Dit punt in deze ronde van creatie markeert de bewustwording van de mens. De Maya’s hebben dit aangegeven middels golfbewegingen in hun kalender. Veel kinderen worden geboren met een geactiveerde pijnappelklier en open derde oog. Zij delen hun kennis met hun ouders en worden op den duur ook weer volwassen. Zo wordt de samenleving van binnenuit verlicht en derhalve mogen we onszelf zien als voorlopers of pioniers.

Wonderlijke reünie

Contact maken werkt zeer eenvoudig, doch begint het veelal heel subtiel. Zoek naar de kleinste veranderingen wanneer men buitenaardsen aanroept. Neem een planeet in gedachten en vraag om contact. Deze wezens zijn interdimensionaal, dus niet beperkt door de limitaties van ruimte en tijd.

Vaak begint het met sensaties in het lichaam, gekleurde stippen die opduiken, of een waas in de ooghoeken. De buitenaardsen die momenteel betrokken zijn bij de Aarde hebben nooit de intentie iemand te laten schrikken. Ons lichaam is duizenden jaren geprogrammeerd geweest om te overleven vanuit angst en daarom geneigd te schrikken bij iets wat plotseling gebeurt of onbekend is.

Oefen dit contact, breidt het uit, ontvang het met open armen, deel het, en meer en meer mensen stellen zich open. Een ontwaakt persoon straalt voor tien en dit helpt anderen weer te ontwaken. Op deze manier komt het openlijke contact met beschavingen van andere planeten, zoals bijvoorbeeld in de tijd van het oude Egypte, steeds dichterbij.

Ze zijn nooit weggeweest, ze zijn er altijd geweest, ze zijn enkel verdwenen uit onze belevingswereld. De tijd is gekomen voor een wonderlijke reünie.

Het jaar 2012 markeert de verhoging van de trilling op Aarde met tenminste twee octaven. We kunnen dus in feite zelf bepalen wanneer het 2012 is.

Algehele vergeving essentieel voor Ascentie

Vaak zijn mensen al op Aarde geïncarneerd, ten tijde van veel verschillende beschavingen en Nu ben je naar deze planeet gekomen om hier je laatste fysieke incarnatie te leven.

Na deze laatste incarnatie keert de Aarde terug naar haar vijfdimensionale expressie en alle wezens krijgen een bewuste keuze om mee te gaan.

Wij hebben samen met de Aarde geleden door de invloed van hen die het licht niet kunnen zien, maar deze invloed neemt zienderogen af. Dit komt omdat de mensheid zich al dan niet bewust herinnert dat het ‘tijd’ is om het ‘spel te stoppen’.

Er is binnen deze frequentie niets meer te leren en het verlangen om terug te keren naar onze ware, vijfdimensionale resonantie wordt steeds groter. We horen te leven in eenheid, van waaruit we geboren zijn en waar we leven in de onvoorwaardelijke liefde en het multidimensionale licht van die realiteit.

Atma

Zij die deze terugkeer vrezen zijn vergeten dat ze machtige wezens van licht zijn. Daarom is het belangrijk het hart te openen in deze eindtijd in illusie. Angst en vechtlust voeden het duister, waar liefde en licht een vonk ontwaken in de Atma van hun hart.

Er is niemand zonder een Atma, een drievoudige vlam van wijsheid, kracht en liefde, omdat dit ervoor zorgt dat je een menselijk lichaam kunt behouden. Stuur deze wijsheid, kracht en liefde vanuit je innerlijke drievoudige vlam naar deze verloren zielen, opdat ook zij kunnen ontwaken.

Wet van wederkerigheid

Alles wat je uitzendt op Aarde keert uiteindelijk naar je terug. Daarom kan Moeder Aarde het beste worden geholpen door de mensen die ons pijn hebben gedaan te vergeven.

Gebruik je machtige wijsheid, kracht en liefde om onvoorwaardelijke liefde en vergeving te sturen naar degenen die zijn vergeten en niet kunnen herinneren. Pas dan kunnen we de ware schoonheid van de Aarde zien.

Zie haar majestueuze oceanen, rivieren en stromen, haar prachtige bergen, uitgestrekte vlakten, welige bossen en uitdagende woestijnen. Zie de vele levensvormen terwijl ze gekoesterd worden door onze onvoorwaardelijke liefde.

Ascentie bereiken we samen

Vergeef de verloren zielen, Gaia heeft geen spijt van haar keuzes, het is allemaal illusie. Alle wezens hebben gekozen een rol te spelen in het drama van ‘Leven in de Derde Dimensie’. Zij die niet kunnen ontwaken kunnen voornamelijk hun ware zelf niet herinneren.

Wanneer deze verloren zielen ontwaken kunnen ze zoveel bijdragen aan onze planetaire Ascentie, zodat ze uiteindelijk begrijpen waarom ze de rol van de misdadiger kozen.

Vergeef de duistere krachten want ze weten niet wat ze doen. Spoedig zullen ze weten waarom ze gekozen hebben om te incarneren als de misdadiger en hebben ze onze onvoorwaardelijke liefde nodig om geheeld te worden.

Des te hoger de klim, des te stijler de val en des te stijler de val, des te hoger de klim. Het is belangrijk in deze laatste momenten van illusie te kiezen voor liefde, omdat alleen door die kracht vergeving oprecht kan zijn.

Laten we, persoon en planeet, deze woorden in onze gedachten houden: “vergeef ze omdat ze niet weten wat ze doen”.

Op deze wijze gebruiken we de kracht van onvoorwaardelijke liefde en vergeving voor al het leven zodat de polariteiten van onze driedimensionale expressie versmelten en we ascenderen naar de vijfde dimensie van eenheid.

Onze terugkeer is nabij.

Bron: Multidimensions.com

België telde in 2010 meer dan 200 UFO’s

In 2010 hebben waakzame waarnemers in totaal 226 keer melding gemaakt van ufo’s in het Belgische luchtruim. Steeds meer mensen zien ze vliegen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het ufo-meldpunt.

Sinds augustus 2007 kreeg het meldpunt voor vreemde luchtverschijnselen in totaal 430 waarnemingen. Daarvan werd meer dan de helft dit jaar opgemerkt. Volgens Frederick Delaere van het meldpunt komt dat vooral door de grotere bekendheid van de organisatie.

Zomermaanden
De meeste ufo’s worden in de zomermaanden opgemerkt. De meeste meldingen komen dan weer uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen en Limburg. Voor zowat alle waarnemingen vindt het meldpunt een logische verklaring. “In acht op de tien gevallen achterhalen we die heel vlug”, aldus Delaere. “Het gaat dan bijvoorbeeld om vliegtuigen, meteoren of zogenaamde vuurballonnen: populaire Chinese of Thaise lampionnen. Soms krijgen we echter te weinig informatie of gaat het om een waarneming van te lang geleden.”

Bron: HLN.be